innovatie-mark-decat-full-1

Mark Decat van Essec: Je kan vaak meer dan je zelf denkt

Essec uit Paal-Beringen levert telecomoplossingen voor particulieren, bedrijven en instellingen. Het bedrijf ontwikkelde de iCall, een intelligent zorgcommunicatiesysteem.

Mark Decat, medebestuurder Essec:”Dankzij ons systeem kan een patiënt vanop eender welke locatie een verpleegster oproepen. Die patiënt kan in het ziekenhuis verblijven, in een zorginstelling of gewoon thuis. Doordat alle informatie gecentraliseerd wordt op een datanetwerk kunnen de patiënt en de aard van oproep in detail worden geïdentificeerd en kan meteen worden nagegaan welke taken door de verpleegkundige moeten worden uitgevoerd. Dit laat verpleegkundigen toe om sneller en efficiënter op te treden. Een bijkomend voordeel is dat mensen langer thuis kunnen blijven omdat zij rechtstreeks met verpleeginstellingen in contact staan.

‘Als iedereen het wil en niemand heeft het, dan maken het we het toch gewoon zelf’

Al in 2005 schuimde Essec de markt af op zoek naar zo’n systeem, maar we vonden het niet. Een collega verwoordde het als volgt ‘Als iedereen het wil en niemand heeft het, dan maken het we het toch gewoon zelf’. En zo gebeurde het ook. We zijn vanaf dan intensief gaan werken aan de ontwikkeling van zo’n verpleegoproepsysteem. Dat was niet zo evident. Aanvankelijk zagen we onszelf niet als fabrikant . Als bedrijf zie je soms niet over welk potentieel je eigenlijk beschikt. Door samen te werken met het Innovatiecentrum Limburg raakten wij meer en meer bewust van ons eigen kunnen. Uiteindelijk beschikten we binnen ons bedrijf ook over ruim 25 jaar ervaring en dat leverde sowieso een goede basis voor onze innovatieplannen. Het innovatiecentrum Limburg effende voor ons ook het pad naar een IWT-subsidiedossier. Daarvoor wisten we niet eens dat wij voor subsidies in aanmerking kwamen!

De innovatieadviseur deed ons ook nadenken over het verdere verloop van het innovatieproces en liet ons het verdere traject uittekenen. Hij wees er op dat het niet volstaat om alleen een mooi product te ontwikkelen, maar dat dit ook vermarktbaar moet zijn. Van in het begin beseften wij dat de markt in België niet groot genoeg zou zijn voor de iCall en dat we dus op export zouden zijn aangewezen. Voor eind 2011 willen we vertegenwoordigd zijn in alle landen van West-Europa. In de Verenigde Staten hebben we nu al een kantoor in Houston en in 2012 willen we in 50% van de Amerikaanse markt voet aan de grond hebben.”

Tekst geplaatst onder verantwoordelijkheid van innovatiecentrum Limburg