Tom-Willems-300×168

Meer vraag naar bijschaven gedrag werknemers

Steeds meer ondernemingen richten voor hun personeel een cursus in om hun attitudes te verbeteren. Ze klagen over gedrag dat de business negatief beïnvloedt, zoals onbeleefd zijn, te laat komen, onveilig werken, alcohol consumeren tijdens de uren, enzovoort. Een probleem dat al langer bestaat, maar vooral in tijden van schaarste op de arbeidsmarkt sterker de kop opsteekt. Vandaar dat het aantal trainingen die de houding van werknemers bijspijkeren, gestaag toeneemt.

"In tegenstelling tot de talloze opleidingen die de benodigde vaardigheden voor de job aanleren, wordt aan attitude doorgaans heel weinig aandacht besteed," zegt Tom Willems , trainer bij Z-Staffing Consultancy uit Beringen. "Vandaar dat wij op vraag van onze klanten een specifiek trainingsprogramma hierover hebben uitgewerkt. Want het was vanuit diverse sectoren dat er een probleem rond de houding van werknemers werd gesignaleerd. Zowel bij schoonmaaksters, monteurs van zonnepanelen, hulpbakkers als brand- en veiligheidswachten hebben we samen met de werkgevers bekeken welke attitudes we via een training konden aanscherpen. Bij de samenstelling van het programma zijn we uitgegaan van een positieve ingesteldheid. We willen niet, zoals vroeger in het leger, het juiste gedrag erin drillen, maar wel gaan kijken hoe we rond bepaalde thema’s kunnen werken.”

Tom Willems (foto) geeft een voorbeeld over te laat komen. “In plaats van als een schoolmeester te wijzen op de verplichtingen, tonen we via een oefening aan wat te laat komen kost aan de werkgever en welke gevolgen dit kan hebben voor het bedrijf. Deze benadering stemt de mensen tot nadenken, waardoor we veel meer bereiken.”

De reacties van zowel werknemers als bedrijven zijn positief. Al blijft een deel van de attitude niet kneedbaar. “Het klopt dat opvoeding en aangeboren karaktereigenschappen een rol spelen. Maar toch creëren we een substantieel verschil door mensen de noodzaak van een ander gedrag op het werk te doen inzien. Al was het maar om zich te schikken naar de niet-afwijkende normen van hun collega’s.” Z-Staffing merkt alvast een lager personeelsverloop bij klanten die deze training op tijdelijk en vast personeel loslaten.