Meestal voldoende kandidaten voor vacatures

Volgens recente berekeningen van de VDAB werd in 2010 slechts 1,5 procent van de vacatures geannuleerd omdat er zich onvoldoende kandidaten voor kwamen aanmelden. Zo’n 22 procent van de door de VDAB beheerde vacatures raakte moeilijk ingevuld. “Deze worden door ons bestempeld als knelpuntvacatures”, zegt Luc Smeets, communicatieverantwoordelijke van de VDAB in Limburg. “Het gaat vooral om technische functies als buizenfitter of patroontekenaar en jobs als verpleegkundige en ingenieur.” Ook praktijkinstructeurs voor autorijscholen zijn blijkbaar moeilijk te vinden.

[caption id="attachment_10729" align="alignleft" width="202" caption="Luc Smeets."][/caption]De VDAB wijst op een mogelijke spraakverwarring met knelpuntberoepen, een officiële lijst van beroepen waar een significant arbeidstekort voor bestaat. “Meer dan de helft van de vacatures in onze databank is voor zogenaamde knelpuntberoepen, maar velen daarvan geraken toch ingevuld vooraleer ze geschrapt worden,” zegt Smeets nog.