Meeste Ford-vertrekkers al job in zicht

De meesten van de 400 werknemers die al opstapten bij Ford of de rechtstreekse toeleveranciers, heeft ondertussen al een nieuwe baan gevonden of heeft een concreet perspectief daarop. Dat blijkt uit de informatiesessies die VDAB Limburg de voorbije week heeft gehouden.

De VDAB organiseerde de acht sessies samen met Ford Genk, de vier grootste toeleveranciers en outplacementkantoren. De eerste groep van 400 werknemers koos voor de vrijwillige vertrekregeling. Provinciaal directeur Arbeidsbeheer van VDAB Limburg Hilde Baerten: "Op vraag van de werkgevers informeert de VDAB deze vrijwillige vertrekkers van deze bedrijven over hun rechten en plichten in het kader van de tewerkstellingscellen, over de duurtijd en modaliteiten van de inschakelingsvergoeding, de verminderingskaart herstructureringen, de outplacementbegeleiding, enz.", klinkt het.

Hertewerkstelling
Voor situaties als bij Ford Genk richtte de VDAB tien jaar geleden een gespecialiseerde dienst op, de VDAB-Interventiedienst. Adviseurs coördineren de hertewerkstelling van de mensen die door herstructureringen zonder job vallen. Voor Ford en toeleveranciers alleen al, ontving de VDAB 11 meldingen van 'intenties tot collectief ontslag en/of sluiting'. 6.014 mensen verliezen daardoor hun job. De VDAB hoopt hen snel weer op de arbeidsmarkt te krijgen.