Miljoenenboetes voor Nederlands Limburgse bazen en bouwbedrijven (Louis Vankan vecht boetes van € 110.000 aan)

“Afstemming van offertes”

Directeur én enig eigenaar Louis Vankan van Aanneming- en wegenbouwbedrijf Limburg wil niet inhoudelijk op de zaak in gaan. Wel vertelt hij dat hij naar rechter stapt om het NMa-besluit (de Nederlandse Mededingingsautoriteit) aan te vechten. Vankan heeft persoonlijk een boete van € 10.000 en het bedrijf van € 100.000 gekregen. Dat komt extra hard aan op het moment dat het al heel slecht gaat in de branche. Bij de onderneming werken 35 mensen. 

Ook Janssen de Jong Infra zoekt het hogerop. Het bedrijf vindt dat het al gestraft is door de strafzaak tegen een aantal ex-werknemers die binnenkort start. Daarnaast vindt Janssen de Jong dat de boetes niet in verhouding staan tot het vergrijp. Overigens ging bij Janssen de Jong - ook gisteren - de vlag uit, het bedrijf als juridische rechtspersoon wordt niet vervolgd door het Openbaar Ministerie vanwege de Limburgse bouwfraude. Wel de ex-werknemers.  Hieronder het persbericht van de NMa:De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) legt aan drie leidinggevenden van twee bouwbedrijven uit Zuid-Limburg persoonlijke boetes op variërend van 10.000 tot 250.000 euro. Zij hebben in 2008 leiding gegeven aan overtreding van de Mededingingswet door hun bedrijf. De bouwbedrijven hebben gezamenlijk opdrachtgevers bewust misleid door middel van ‘cover pricing’. Cover pricing houdt in dat een bedrijf een hoge aanbieding doet met het doel de kansen van een ander bedrijf op het winnen van de opdracht te vergroten en tegelijkertijd zelf – met het oog op volgende aanbestedingen – uitdrukkelijk in beeld van de opdrachtgever te blijven. Het betreft hier de bedrijven Janssen de Jong Infra BV en Aanneming- en wegenbouwbedrijf Limburg BV. Deze bedrijven hebben zelf ook boetes gekregen van in totaal ruim 3 miljoen euro. Pieter Kalbfleisch, voorzitter van de raad van bestuur van de NMa: ’We weten allemaal dat het afstemmen van offertes tussen aanbieders de opdrachtgever benadeelt. In het kader van de ’bouwfraude’ heeft de NMa al eerder aan Janssen de Jong Infra BV en aan moeder- en zusterondernemingen boetes opgelegd van ruim 1,5 miljoen euro. Het feit dat dit bedrijf nu weer de wet heeft overtreden, is de reden dat de boete voor dit bedrijf hoger uitvalt.’ 

De NMa is de overtredingen op het spoor gekomen na te zijn geïnformeerd door het Openbaar Ministerie. Die stuitte in zijn onderzoek naar corruptie en omkoping van ambtenaren op relevante informatie voor de NMa en heeft deze informatie aan de NMa verstrekt.

Bron: wijlimburg.nl