Moderne nieuwbouw voor maatwerkbedrijf

De Biehal uit Lommel, dat al bijna 30 jaar zorgt draagt voor mensen die moeilijk of geen job vinden in het reguliere arbeidscircuit, pakt uit met een grote vernieuwingsoperatie. Zo ontwikkelt het maatwerkbedrijf momenteel een mooi nieuwbouwproject op de locatie van het oude ziekenhuis in Lommel.

Door middel van sociale tewerkstelling biedt De Biehal mensen de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen en hen een mooi toekomstperspectief te geven. De vzw doet dat in diverse sectoren, zoals kringloopwinkels, groen- en klussendienst, horeca, zorg, strijkatelier en een wassalon. Door de jarenlange samenwerking met bedrijven, lokale besturen en andere organisaties in de regio, is De Biehal intussen een vaste waarde.

Om ook in de toekomst deze rol verder op te nemen en de activiteiten in de regio te verankeren, wordt er fors geïnvesteerd in de verbreding van het aanbod, nieuwe samenwerkingsverbanden én een uitbreiding van de infrastructuur.

Zo komt er in Lommel een nieuwbouwproject dat plaats zal bieden aan Kringstore Lommel, Grand Café De Biehal (met broodjesbar), een 2de filiaal van het strijk- en wasatelier en de burelen van de administratieve diensten. “Het gebouw vervangt onze huidige Lommelse vestiging op de Balendijk en geeft ruimte voor nieuwe activiteiten met het oog op de toekomst", vertelt Eric Linsen, voorzitter van de Raad van Bestuur. "We hebben dan ook bewust gekozen voor de mooie site Meysterbergen, met veel toekomst- en samenwerkingsmogelijkheden voor organisaties met een sociale insteek. Ook qua bouwondernemingen en leveranciers hebben we bewust gekozen voor lokale spelers, omdat we een lokale samenwerking in al zijn facetten erg belangrijk vinden.”

“In het najaar verhuist de huidige vestiging van Kringstore Lommel dus naar Stationsstraat 206. De nieuwe winkel zal in vergelijking iets minder groot zijn, maar in combinatie met de nieuwe Kringboetiek Chique de Friemel in de Kerkstraat, wordt dat ruimschoots gecompenseerd. Daarnaast zullen buurtbewoners en voorbijgangers ook terechtkunnen in ons Grand Café", aldus Eric Bogers, directeur van De Biehal. "Ook onze tweede strijkdienst én de tweede wasdienst vinden er onderdak. Kortom, een heleboel mogelijkheden en activiteiten gegroepeerd binnen één gebouw.”

De opening van de nieuwbouw in oktober valt ongeveer samen met de viering van het 30-jarig bestaan in 2023. Daarmee is De Biehal vertrokken voor de volgende periode van minstens 30 jaar om de kwetsbaren onder ons tewerkstelling en waardecreatie te bieden.