Nieuws Limburg Noord-Zuid: toegangsweg naar Hasselt over 2×1 rijstrook?

Noord-Zuid: toegangsweg naar Hasselt over 2×1 rijstrook?

Noord-Zuid: toegangsweg naar Hasselt over 2×1 rijstrook?

Een éénrichtingslus om het industriegebied Europark te bereiken, een verlaagde snelheid tot 70 km/u op drukke momenten, én de verbinding naar Hasselt over een enkele in plaats van een dubbele rijstrook? De SERR (overlegorgaan van Limburgse werkgevers en werknemers) stelt zich ernstige vragen bij de plannen die nu voorliggen voor de realisatie van de Noord-Zuidverbinding.

SERR Limburg, het officiële overlegorgaan van de Limburgse werkgevers- en werknemersorganisaties, heeft zijn advies gegeven over de onderzoeksnota van de Noord-Zuidverbinding. De belangrijkste bemerking heeft betrekking op de snelheid op drukke momenten, waarmee je vanuit Noord-Limburg in Hasselt geraakt, en omgekeerd. Slechts op een deel van de Noord-Zuidverbinding wordt 120 km/u aangehouden. De maximumsnelheid wordt afgebouwd naar 90 km/u vanaf N73 (Hechtel) en naar 70/u vanaf Helchteren-Noord tot E314. De projectonderzoeksnota doet geen uitspraak over het snelheidsregime van de E314 tot Hasselt. “Wij blijven er vanuit SERR Limburg op aandringen om bij de 2×2 rijstroken de snelheid op 120/u en bij 2×1 rijstrook op 90/u te brengen gezien de infrastructuur zich hiertoe leent”, aldus Bart Lodewyckx, voorzitter SERR Limburg. “Alleen zo kan de reistijd tussen Noord-Limburg en Hasselt aanzienlijk verkort worden.”

“Inzake de uitbouw van het hoogwaardig openbaar vervoer, pleiten we vooral om rekening te houden met de ambitieuze ontwikkelingsplannen op de Corda Campus, met o.a. de komst van de Corda Arena”, stelt de SERR. “Het groter aantal gebruikers moet een vlotte bereikbaarheid van het openbaar vervoer van zowel Hasselt als Noord-Limburg mogelijk maken. Bovendien zal de vrije bedding niet overal gelijktijdig worden uitgerold. Dit kan nefast zijn voor de doorstroming en de commerciële snelheid, waarbij de trambus zeer slecht zal scoren ten opzichte van de originele tram. De trambus zal alleen succes hebben als hij over de volledige lengte van het traject over een vrije busbaan kan rijden.”

Bart Lodewyckx heeft nog een aantal bedenkingen: “Het verwondert ons ook dat de enkele richtingslus Europark reeds als definitieve maatregel geformuleerd wordt, hoewel deze eerder in de nota slechts als onderzoekspiste opgenomen was. Wij vragen ons binnen SERR Limburg af of deze keuze voldoende rekening houdt met het vrachtverkeer. En of de haalbaarheid hiervan gecheckt werd bij de bedrijven van Europark en hun werknemers? Tot nader order adviseert SERR Limburg om bij voorkeur te opteren voor twee richtingen.”

De te onderzoeken optie om “de toegangsweg naar Hasselt” (want zo wordt ie genoemd…) in plaats van over 2×2 over 2×1 rijstroken te laten verlopen, krijgt van SERR Limburg een negatief advies. “Dit lijkt ons immers enkel de risico’s op nieuwe bottlenecks te vergroten”, stelt Lodewyckx. “Tenslotte hebben wij er vanuit SERR Limburg op aangedrongen om het tempo in de procedure hoog te houden, zodat zo snel mogelijk kan worden overgegaan tot de uitvoeringsfase.”

Reageer op dit bericht

Sector
Onderneming
Personen

Gerelateerde berichten

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.