Norbord uit rode cijfers ondanks weigering milieuvergunning

Na de overname van het Genkse houtverwerkende bedrijf Agglo door de Canadese groep Norbord in 2004, leek het alsmaar bergaf te gaan. Vorig jaar werd een verlies geslikt van 10 miljoen, in 2008 zelfs van 20 miljoen. Daarenboven adviseert de milieu-inspectie om de vergunning in te trekken en weigert het provinciebestuur een nieuwe aanvraag goed te keuren omwille van geurhinder. En toch geraakt manager Irvin Coussens niet in paniek...

"Eerst en vooral heeft de overnemer in 2004 gekozen om OSB-platen te gaan maken, waardoor de bestaande activiteit volledig werd stopgezet," vertelt hij. "Er moesten dus grote investeringen gebeuren om een nieuw productieproces op te starten. Daarenboven hebben we maatregelen genomen om de stof- en geurhinder zoveel mogelijk te beperken, wat eveneens een kost is zonder economisch rendement voor ons bedrijf. Tel daar nog de crisis bij en je weet meteen dat het behalen van goede cijfers niet evident is."

En toch schijnt er licht in de tunnel. "Inderdaad, want we mikken dit jaar op winstcijfers. De bestellingen lopen vlot binnen. We willen zelfs de productiecapaciteit opdrijven en gelijkmatig ook het aantal mensen laten toenemen. Wat betreft de vergunningen hebben we een nieuwe aangevraagd voor april 2011. We hopen dat het wettelijk kader tegen dan in orde zal zijn. Het is niet zo dat meer capaciteit meer hinder zal betekenen, integendeel. Maar we vragen wel een beetje goodwill. Norbord voldoet volledig aan de Vlarem-richtlijnen. Alleen de provincie legt ons normen op die veel strenger zijn dan elders in België. Zelfs in heel Europa ga je dat nergens vinden. We hebben de modernste technieken in huis om zoveel mogelijk de emissie te beperken en zoeken constant naar verbetering. Maar wat nu gevraagd wordt is gewoon niet haalbaar, door niemand. We hopen dan ook dat de nieuwe vergunning in 2011 soelaas brengt."

Norbord in Genk haalt een omzet van zowat 50 miljoen en stelt ongeveer 115 mensen tewerk.