centrale-Langerlo

Ombouwen centrale Langerlo gaat 125 miljoen kosten

Nu energieproducent E.ON de centrale van Langerlo (Genk) uitsluitend wil laten draaien op houtpellets, wordt aan de buren inspraak gevraagd om een breed gedragen milieuvergunning te kunnen bekomen. Daarover vond donderdagavond een infosessie plaats. De definitieve beslissing over de investering van 125 miljoen euro is intussen met een kwartaal uitgesteld tot begin 2013, aldus plantmanager Marc Rommens .

De energiecentrale van Langerlo, die in 2009 door E.ON werd overgenomen van Electrabel, staat voor een belangrijke metamorfose. Waar de grootschalige installatie momenteel nog wordt aangedreven door steenkool, biomassa en gas, wil E.ON volledig overschakelen naar biomassa, meer bepaald naar houtkorrels. Deze zijn voor 1/3 vervaardigd uit bruikbaar hout, voor 1/3 uit hout dat kan dienen voor de papierindustrie en voor nog 1/3 uit hout dat niet voor andere doeleinden nuttig is. E.ON heeft een investeringsplan klaar waarvan de kostprijs van de initiële 100 miljoen euro, intussen al tot 125 miljoen is opgelopen. Als het licht op groen gaat, moet het bedrijf tegen medio tot einde 2014, de centrale volledig hebben omgebouwd naar de milieuvriendelijke technologie. Deze operatie heeft echter heel wat voeten in de aarde. Niet alleen dienen er nog bijkomende studies naar het rendement van deze conversie te gebeuren, maar moeten ook alle vergunningen nog worden afgeleverd.

Hoewel er een politiek draagvlak is om de overstap naar houtpellets goed te keuren, dient ook het brede publiek zich in dezelfde zin uit te spreken. "Tot dusver vangen we alleen maar positieve signalen op, aangezien ons voorstel goed is voor mens en milieu," zegt plantmanager Marc Rommens. "Toch dienen we in het kader van onze vergunningsaanvraag alle mensen de kans te geven om vragen te stellen en rekening te houden met eventuele bezwaren." Begin 2013 wordt de definitieve beslissing over de investering genomen. Eens op volle kracht zal de centrale stroom produceren voor zo’n 850.000 gezinnen.