Omzet Comfort Energie volgt olieprijs

Aan de pomp kunt u er niet naast kijken: de brandstofprijzen swingen gewoon de pan uit. Nochtans kunnen de leveranciers hier weinig aan doen, aangezien de internationale markten en de taksen die door de overheid worden opgelegd, de belangrijkste parameters voor de prijsvorming zijn. Stookolie, benzine en dieselhandelaars als Comfort Energie uit Hasselt, één van de grotere spelers in ons land, moeten zeer alert met deze prijsschommelingen omgaan. Wie niet snel reageert om de marge tussen aankoop- en verkoopprijs gelijk te houden, kan heel snel de vingers verbranden.

Comfort Energie heeft dit proces goed onder de knie. Uit de zopas gepubliceerde jaarrekening (afsluiting 30/6) blijkt dat de omzet met 30 procent is gestegen (tot 382 miljoen euro), en het bedrag dat aan de aankoop van grondstof werd besteed, in ongeveer dezelfde verhouding toenam (+32%). De winst is daarentegen met 25 procent achteruit gegaan (tot 1,8 miljoen euro).

Comfort Energie denkt intussen na over manieren om de sterk gestegen brandstofprijzen iets dragelijker te maken voor de consument. Zo werd een systeem van gespreide betalingen gelanceerd, waarbij stookolieklanten een vast bedrag per maand betalen en na een jaar de afrekening krijgen toegestuurd. Het bedrijf heeft ook een pagina met energiebesparende tips voor de consument online gezet. Deze zijn te raadplegen via deze link.