Ondernemers gaan gevecht met de kilo's aan

Ondernemers zijn zich ervan bewust dat hun beroepsactiviteiten een nadelig effect hebben op hun gezondheid. Via het project Health Coach van Unizo-Limburg zal een groep van zo’n 30 bedrijfsleiders een jaar lang intensief begeleid worden om meer te bewegen, te stoppen met roken of het stressniveau te verminderen.

Uitgangspunt voor het initiatief is een enquête van Unizo en VKW-Limburg bij 500 ondernemers, waaruit blijkt dat ze hun gezondheid erg belangrijk vinden, maar tot eigen frustratie moeten vaststellen dat ze hier te weinig aan doen. Zo'n 44 procent zegt te weinig beweging te hebben, 18 procent kan de sigaret niet laten en 58 procent stelt dat ze zich te weinig ontspannen, waardoor ze lijden aan langdurige stress.

Op initiatief van Unizo-Limburg, dat zich als werkgeversorganisatie ook geroepen voelt om dit aspect van de zakelijke ondersteuning op zich te nemen, wordt nu het project Health Coach opgestart. Zo'n 30 ondenemers schreven zich in. Ze zullen een jaar lang intensief worden begeleid door een gezondheidsdeskundige, die ook op individuele basis een stok achter de deur houdt om de ondernemers aan te moedigen. Hun sportieve prestaties worden gemonitord door Topsportlab, een spin-off van de KULeuven die ook professionele voetbalclubs adviseert. Er vinden ook in groep workshops, events en sessies rond gezonde voeding plaats. Bedrijven die gezonde voeding in hun gamma promoten, zoals Damhert en Fruitsnacks, verlenen eveneens hun medewerking aan het project. Health Coach kan ook rekenen op Vlaamse subsidies via de peterschapsprojecten.

Zopas werden de deelnemers in Zonhoven aan een reeks metingen en tests onderworpen om het individuele traject voor een betere gezondheid te kunnen uitstippelen. Volgend jaar moet blijken of het beoogde gewichtsverlies, conditionele paraatheid of het wegwerken van de stress-symptomen daadwerkelijk zijn gerealiseerd.