Ondernemers tegen boetes voor pesten op het werk

Minister van Werk, Monica De Coninck (sp.a), vindt dat werknemers die gepest worden, van hun werkgever 6 maanden extra loon mogen eisen als het bedrijf niet kan bewijzen dat het pestgedrag krachtdadig werd aangepakt. Stof voor discussie…

Pesten op het werk gebeurt natuurlijk al van toen de lonen nog in zilverlingen werden uitbetaald. Volgens onderzoek zou momenteel zo’n 15 procent van alle werknemers zich gepest voelen op het werk. Ondanks de enorme omvang van het probleem, is het pas recent dat er meer aandacht aan wordt besteed, onder meer via externe preventiediensten en de zogenaamde anti-pestwet.

Geaardheid
Het grote probleem met pesten op het werk is de interpretatie. De definitie ervan wordt door iedereen anders ingevuld. Wat voor de ene niet meer is dan een plaagstootje, wordt door de andere als zeer beledigend ervaren. De grens tussen een ‘practical joke’ en een sadistische manier van mishandeling, is niet voor iedereen even duidelijk. De redenen kunnen ook totaal uiteenlopend zijn, van seksuele geaardheid, afkomst of opleidingsniveau, tot uiterlijk, taalgebruik of kledingstijl.

Ontmijnen

Vandaar dat initiatieven zoals het voorstel van de minister in ondernemerskringen niet op gejuich worden onthaald. “Natuurlijk is het onze plicht om signalen over pestgedrag bij onze werknemers ernstig te nemen,” vindt bijvoorbeeld Bart Jansen, zaakvoerder van Offitel in Genk. “Een werkgever heeft er alle belang bij dat de sfeer onder de collega’s optimaal is en er met iedereen in teamverband goed kan samengewerkt worden. Vandaar dat een goede werkgever zal trachten om alle mogelijke spanningen onder de werknemers te ontmijnen en permanent bezig is met zijn hr-beleid op dat vlak te optimaliseren. Wie hier als bedrijfsleider te licht overheen gaat, snijdt in zijn eigen vel.”

Bart Jansen Offitel 2Misbruik
Anderzijds vrezen de werkgevers misbruik. “Iemand die door een overste of andere collega op de vingers wordt getikt, kan dat even goed als pestgedrag beschouwen en een klacht indienen. Is de werkgever van oordeel dat de feiten niet zwaarwichtig genoeg zijn, volstaat het dat een rechter de werknemer gelijk geeft om een zware boete uit te schrijven. Dit kan heel subjectief zijn.”

De bedrijfsleiders vinden dat zij evenmin moeten gestraft worden als werknemers elkaar onderling pesten. “We kunnen en willen niet als een ‘big brother’ alle conversaties of gedragingen van onze werknemers controleren," aldus Jansen. "Het zijn grote mensen die respectvol met elkaar moeten omgaan. In het arbeidsreglement staan onze normen en waarden, waar iedereen zich aan dient te houden. Maar als er dan toch iemand over de schreef gaat, is het eerder de verantwoordelijkheid van de dader in kwestie. Die moet dan ook in de eerste plaats worden aangepakt, en niet de werkgever, die vaak niet op de hoogte is of voor de ware toedracht van de feiten is aangewezen op het ene woord tegen het andere.”