Ons water maakt meer winst (maar we drinken minder)

Met een omzet van 16,6 miljoen is de Intercommunale Watermaatschappij een bedrijf uit de top 300 van onze provincie. Het jaar 2009 was op dat vlak goed voor een record. Hebben we dan met z'n allen meer water gedronken het voorbije jaar? "Neen, we merken eerder een daling van het verbruik," zegt de nieuwe IWM-directeur Rik Dehairs, die Jef Claes opvolgt. "De omzetstijging is dus een gevolg van extra abonnees of tariefverhogingen. Wat dit laatste betreft, zijn er overigens geen nieuwe gepland voor 2010, noch voor 2011." En ook qua winst scoort IWM goed: 362.000 euro is het beste resultaat van de afgelopen 4 jaar.
Het spreekt voor zich dat IWM ook jaarlijks flink moet investeren. "Klopt, we hebben onlangs de waterleidingen op het
grondgebied van de stad Hasselt vernieuwd (Kuringersteenweg en Luikersteenweg), alsook de stationsomgeving van Landen," zegt Rik Dehairs nog. "Op beide locaties werden ook noodstroomgroepen geïnstalleerd."
De intercommunale stelt zo'n 40 mensen tewerk en kijkt op termijn uit naar 6 nieuwe arbeiders.