Nieuws Limburg “Overheid heeft een boosterprik nodig…”

“Overheid heeft een boosterprik nodig…”

“Overheid heeft een boosterprik nodig…”

Waar liggen de Limburgse bedrijven wakker van? In 2022 willen ze vooreerst de interne organisatie verbeteren, het businessmodel aanpakken, verder digitaliseren én de verbondenheid tussen de medewerkers herstellen. De grootste uitdagingen voor dit jaar zijn de krapte op de arbeidsmarkt, corona, de materialenschaarste, de inflatie en de stijgende energieprijzen. Dat blijkt uit een enquête van VKW en Unizo Limburg.

Unizo en VKW Limburg maken bij het begin van elk jaar een totaalbalans van de voorbije 12 maanden op. Ze baseren zich hiervoor op een uitgebreide enquête bij de leden. De helft van de Limburgse bedrijven vond 2021 beter dan 2020, wat niet meer dan normaal lijkt. Een kwart is minder tevreden en nog een kwart houdt het op een status quo. Zo’n 3 op 4 heeft het jaar afgesloten met winst en 40% zag het personeelsaantal toenemen. De verwachtingen voor 2022 zijn positief. Zowel in winst als in personeelsbezetting wordt een vooruitgang voorspeld.

Gevraagd naar de focus voor 2022 willen de bedrijfsleiders vooral orde op zaken stellen. De interne organisatie aanpakken, de strategie herbekijken en automatiseren zijn de voornaamste aandachtspunten. Er zal meer aandacht gaan naar het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen. Het invullen van vacatures en verder internationaliseren zijn belangrijk voor de ondernemingen waar deze thema’s aan de orde zijn.

Als we kijken naar de grootste uitdagingen die op onze bedrijven liggen te wachten, geven ze aan dat de krapte op de arbeidsmarkt het meeste zorgen baart. Dit thema is zelfs corona voorbijgeschoten. Vooral in de bouw liggen de ondernemers daar wakker van, wat ook geldt voor de schaarste (en kostprijs) aan materialen en grondstoffen. De gevolgen van de coronacrisis blijven uiteraard voor onzekerheid zorgen (vooral in de detailhandel en diensten), terwijl de groothandel dan weer vooral de inflatie, gekoppeld aan de loonindexering, vreest. De energiecrisis, tot slot, vervolledigt de top 5 van de grootste bedreigingen voor 2022.

Beide gedelegeerd bestuurders hebben een reactie in petto: “Het doet plezier te zien dat onze Limburgse bedrijven hongerig zijn naar 2022 en geloven dat ze opnieuw een flinke stap vooruit kunnen zetten”, vindt Ruben Lemmens van VKW Limburg. “Dit ondanks de forse uitdagingen die zich blijven aandienen. Vooral de kostenexplosie (energiekosten, grondstoffen, loonkosten) zet een rem op de verdere groei. De coronacrisis en de uitvloeisels daarvan zullen nog een hele tijd fors blijven wegen op onze economie. Maar er zijn fundamentelere zaken waar onze bedrijven maar tegen aan blijven botsen en waarvoor actie uitblijft, met name zoveel mogelijk handen aan het werk zetten en het concurrentievermogen van onze bedrijven vrijwaren. Onze bedrijven verdienen ook een consequenter energiebeleid. En wanneer gaan we eindelijk eens doeltreffend ingrijpen op de efficiëntie van onze overheid? Zodat de torenhoge belastingdruk op bedrijven en op de arbeid fundamenteel lager kan? Dát zijn de echte uitdagingen. Waarom organiseren we hier ook niet een maandelijks overlegcomité voor?”

“Geef overheid een boosterprik”

Bart Lodewyckx van Unizo Limburg vult aan: “De vooruitblik van de Limburgse ondernemers naar 2022 en de terugblik op 2021 leren ons twee dingen. Eén: ruim twee jaar corona krijgt de veerkracht en de strijdlust van onze ondernemers niet klein. De helft van de ondernemers kijkt volmondig optimistisch vooruit en het merendeel verwacht weer winst te maken in het komende jaar. Er is wel extra aandacht nodig voor enkele kwetsbare sectoren, waaronder de eventsector. Twee: na – of naast – corona zijn er nog heel wat andere uitdagingen die ondernemers het hoofd moeten bieden. Uitdagingen waar ondernemers ook opportuniteiten in kunnen zien, getuige de nadruk in de bedrijfsfocus voor 2022 op de verbetering van interne processen en het aanpakken van hun business model en strategie. Maar ondernemers kunnen niet voor alles het heft in eigen handen nemen. Onze overheden hebben dan ook dringend nood aan een boosterprik, zodat ze een daadkrachtig antwoord kunnen geven op alle uitdagingen waarmee ondernemers geconfronteerd worden. Denk aan de hoge en stijgende energiekosten, de mismatch op de arbeidsmarkt, de schaarste en prijsstijging van grondstoffen, de inflatie en stijgende lonen. Die fnuiken niet alleen het optimisme van onze kmo’s, ze bedreigen ook het noodzakelijk economisch herstel. We moeten absoluut vermijden dat we van de ene in de andere crisissituatie rollen. Ondernemers moeten terug volop kunnen ondernemen. Want zonder ondernemers geraken we hier niet uit.”

Reageer op dit bericht

Gerelateerde berichten

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.