Hendrik-en-Lode-Essers-300×200-1

Pami erkend voor maatschappelijk engagement

Als één van de eerste ondernemingen in België heeft Pami - de Limburgse producent van kantoormeubilair - een certificering behaald voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). In de sector van kantoorinrichting is dat zelfs een primeur. Gedelegeerd bestuurders Hendrik en Lode Essers hebben in die richting dan ook duidelijk grote toekomstplannen voor Pami.

Deze norm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wil vanuit maatschappelijke betrokkenheid duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar maken. Lode Essers: "Het gaat concreet over de verantwoording die we afleggen over onze producten, productietechnieken, productontwikkelingen, over de zonnepanelen op ons dak en de energiebesparende maatregelen die we in heel ons bedrijf nemen, tot de verregaande verplichtingen die we aangaan tegenover personeel, klanten en leveranciers Met deze MVO-certificering engageren we ons tot respect voor de mens, de natuur en het milieu. Materialen duurzaam gebruiken, hergebruiken en recyclage: het zijn onderwerpen die onze volle aandacht verdienen. Binnen afzienbare tijd krijgen we sowieso te maken met een tekort aan grondstoffen. Als we nog een toekomst willen voor onze kinderen, kunnen we daar dus maar beter verstandig mee omspringen."