"Personeel heeft sleutelrol in groei Limburgse kmo's"

De beschikbaarheid van competente werknemers wordt door de Limburgse bedrijven als belangrijkste stimulator voor economische groei beschouwd. Een flexibele arbeidsmarkt staat op twee.

Ieder kwartaal polsen werkgeversorganisaties Unizo-Limburg en VKW Limburg bij hun leden naar de vooruitzichten voor de komende 3 maanden. Voor de gelegenheid visten ze deze keer naar de verwachtingen voor de komende 3 jaar. “Daaruit blijkt dat meer dan 60 procent van de bedrijven verwacht dat het aantal arbeidsplaatsen in hun sector zal dalen”, zegt Yves Houben, adviseur bij Unizo-Limburg (rechts op de foto). “De helft daarvan voorspelt een achteruitgang van meer dan 3 procent.” Vooral in de productiesector wordt gevreesd voor een verlies van arbeidsplaatsen. Ook in de detailhandel leeft er niet veel hoop. “Minder dan 1 op 10 van de Limburgse bedrijven verwacht dat er jobs zullen bijkomen”, weet Houben. “Bij de sectoren die het wel nog rooskleurig inzien, springt de zorg eruit. Ook de logistiek en de communicatiesector hoor je momenteel nog weinig klagen.”

SONY DSCTopprioriteit
Aan dezelfde groep werd de vraag gesteld wat voor hen de belangrijkste factoren zijn om groei in hun onderneming mogelijk te maken. “Als allereerste argument, en dit over alle sectoren heen, werd de beschikbaarheid van competente medewerkers genoemd”, zegt Johan Schildermans van VKW Limburg (links op de foto). “Gemiddeld 6 op 10 Limburgse bedrijven vinden dat de topprioriteit. De flexibiliteit van de arbeidsmarkt komt daar vlak achter. Het is duidelijk dat op goede medewerkers wordt gerekend om samen een groeitraject af te leggen. Een gebrek hieraan, betekent een duidelijke rem op het waarmaken van ambities.” De beschikbaarheid van infrastructuur en de ondersteuning bij innovatie zijn andere aandachtspunten.

De antwoorden van de Limburgse bedrijven werden alvast doorgespeeld aan de expertengroep, die in opdracht van de Vlaamse regering maatregelen moet uitwerken voor de economische toekomst van Limburg.