Provincie pompt 5 miljoen in lokale economie

De Limburgse deputatie gaat vijf miljoen euro uittrekken om een aantal regio’s economisch te versterken. Om te beginnen worden de pijlen gericht op Noord-Limburg en het Maasland, waar gemikt wordt op de aantrekkingskracht van de technologiecluster rond Eindhoven en het chemisch innovatiecentrum Chemelot in Geleen. “We moeten gaan voor één sterk Limburg met sterke deelregio’s”, zegt gedeputeerde voor economie Erik Gerits.

Het gaat op economisch vlak goed met Limburg, maar er zijn wel regionale verschillen, bijvoorbeeld op vlak van werkloosheid, opleiding en andere indicatoren, zoals bevolkingsdichtheid en pendelintensiteit. Met het plan ‘Limburgse Regionale Economische Samenwerking’ (LIRES) wil gedeputeerde Erik Gerits de Limburgse streken versterken, samen met 39 Limburgse steden en gemeenten en de Limburgse sociale partners.

“We willen alle streken op de kaart zetten vanuit hun eigen ontwikkelingskracht en identiteit”, legt Gerits uit. Hij wordt daarin gesteund door gouverneur Herman Reynders. “Ik ben pleitbezorger voor de ontwikkeling van één sterk Limburg, dat meer is dan enkel Hasselt en Genk”, aldus Reynders.

Om deze plannen in goede banen te leiden, is professor Luc Soete bereid gevonden om de kar te trekken. Soete is pas met pensioen. Hij krijgt een ploeg van experten en vijf miljoen euro ter beschikking om de nodige onderzoeken te doen en hefboomprojecten op het getouw te zetten. “We moeten te allen prijzen vermijden dat de as Hasselt-Genk met alle pluimen gaat lopen, terwijl de regio’s buiten de agglomeratie zouden krimpen.”