Rajapack verbolgen over onaangekondigde werken

Het verpakkingsbedrijf Rajapack in Tongeren klaagt de situatie en de onveiligheid aan in de industriezone van Tongeren-Oost, waar momenteel graafwerken gebeuren in opdracht van Infrax.

Infrax en onderaannemer Vanelgro zijn sinds 16 augustus bezig met de aanleg van een nieuwe kabel voor de nutsvoorzieningen op Tongeren Oost. "Noch de stad Tongeren noch Infrax vond het nodig om ons op voorhand te verwittigen", zegt algemeen directeur Wido Bourel. "Stel je voor... bij Rajapack zijn 200 mensen tewerkgesteld, en komen er dagelijks tientallen bezoekers en meer dan honderd vrachtwagens over de vloer. Maar voorafgaande informatie en overleg zijn blijkbaar overbodig."

Politie

Wido Bourel is verbolgen: "Het is totaal onverantwoord dat we plots werden geconfronteerd met een parkeerverbod in de straat. Men kan in dit land blijkbaar zonder verwittiging het verkeer op een industrieterrein belemmeren, de werken aanvatten zonder plan, elementaire veiligheidsvoorschriften aan z'n laars lappen en ook nog putten graven voor de enige toegang van een bedrijf (zie foto).”

En het verhaal gaat nog verder: “Als je dan als bedrijf om overleg vraagt, roept men snel de politie erbij. Vervolgens word je ervan beschuldigd de werkzaamheden te hebben belet en wil men je de rekening presenteren. Ik vraag de stad Tongeren eindelijk werk te maken van een fatsoenlijk communicatieplan naar de bedrijven toe.”

En Bourel besluit: "Als we de aannemer wijzen op de onveilige situaties, klink het laconiek dat we op de openbare weg niets te zeggen hebben..."