Rik Vandersanden wint veldslag van Bart Claes

Rik Vandersanden, voormalig uitbater van hotel-restaurant De Barrier in Houthalen, heeft van de burgerlijke rechtbank in Hasselt voor een deel gelijk gekregen in zijn geschillen met de veelgeplaagde cateraar Bart Claes. Dat blijkt uit het vonnis dat deze redactie kon inkijken. In mei 2010 nam Bart Claes via zijn bvba Driessent de uitbating van De Barrier en de vennootschap De Barrier Invest over van Rik Vandersanden en diens vennootschap Bariva. De overeengekomen prijs bedroeg 200.000 euro. Daarvan werd 120.000 euro onmiddellijk betaald. Voor de overige 80.000 euro was een terugbetaling in twee schijven voorzien: telkens 40.000 euro eind 2011 en eind 2012.

Tegelijk werd een managementovereenkomst opgesteld, zodat Rik Vandersanden als manager en chef aan de slag kon blijven in De Barrier en een loft kon betrekken. De overeenkomst liep één jaar en kon stilzwijgend verlengd worden. Daarin was wel bedongen dat de resterende 80.000 euro van het overnamebedrag onmiddellijk moest betaald worden bij verbreking of niet-verlenging van de managementovereenkomst.

Haar in de boter
Tot zover alles nog in orde. Maar nadien kwam er blijkbaar een dikke haar in de boter. In februari 2011 zegde Bart Claes alvast de managementovereenkomst met Rik Vandersanden op, ingaande op 11 mei 2011. Waarop Vandersanden onder meer de betaling van achterstallige managementfacturen én de onmiddellijke betaling van de 80.000 euro eiste. Maar dat wordt nu door Claes betwist, omdat de overeenkomst nog liep tot 11 mei van dat jaar, en de 80.000 euro pas dan opeisbaar was. Hoe dan ook, op 20 mei 2011 werd Bart Claes door Rik Vandersanden gedagvaard voor de rechtbank van eerste aanleg in Hasselt.

Over en weer
Wat daarna volgde, is eigenlijk niet fraai, en niet in een paar zinnen samen te vatten. Beide partijen sloegen mekaar met verwijten en bijkomende eisen rond de oren.

Alles samen eist Vandersanden nu zo’n 290.000 euro van Claes, plus tal van schadevergoedingen. Claes van zijn kant eist van Vandersanden onder meer 35.000 euro schadevergoeding voor wanprestaties, en teruggave of vergoeding van verdwenen materialen.

Vorige vrijdag heeft de rechter na veel vijven en zessen het hakbijl in deze onverkwikkelijke zaak laten vallen. Bart Claes moet alles samen zo’n 145.000 euro (plus eventuele intresten) betalen aan Vandersanden voor het resterende overnamebedrag, de afrekening van zogenaamde eetleningen en niet-betaalde managementfacturen.

Rik Vandersanden wordt veroordeeld tot betaling van zo’n 1.560 euro (plus eventuele intresten) voor bezetting van de loft en kosten voor bijstand bij belastingcontrole, plus de teruggave van een gsm Nokia 6700 Black. Andere zaken worden doorverwezen.

“Een eerste veldslag gewonnen”, reageert Vandersanden tevreden. De raadsman van Bart Claes was gisteren niet bereikbaaar voor commentaar.