Sentiment Limburgse kmo's draait naar negatief

Waar de bedrijfsleiders van de Limburgse kmo’s 2 jaar geleden nog het meest optimistisch gestemd waren over het aantrekken van de conjunctuur en de extra aanwervingen die daaraan gekoppeld zijn, behoren ze nu tot de meest negatieve van het peloton. Dat blijkt een studie van SD Worx.

Johan Van Duyse22 procent van de Belgische kmo’s denkt eraan om in de komende 3 maanden mensen aan te werven. Vorig jaar bedroeg dat percentage nog 26,5. “Limburg is iets pessimistischer dan het gemiddelde," zegt Johan Van Duyse van SD Worx. “Hier denkt 21 procent aan bijkomende arbeidskrachten. Wat weinig is, gezien de Limburgse kmo’s 2 jaar geleden nog bij de meest optimistische bedrijven waren, en toen meer dan 36 procent dacht aanwervingen te zullen doen. Bij de bevraging van vorig jaar was Limburg zelfs het meest positief gestemd van alle Belgische provincies (31 procent).” Kijken we naar de verwachtingen voor de rest van het jaar, voorspellen de Limburgse kmo’s eerder een status quo voor de totale tewerkstelling. Evenveel bedrijfsleiders verwachten een daling als een stijging (21 procent) op het einde van 2013. De rest denkt het huidige aantal mensen te behouden.”

Uitbreiding
Van de 21 procent Limburgse kmo’s die denkt te zullen aanwerven, doet 6,5 procent dat om andere mensen te vervangen die door pensionering of een andere uitdaging gaan vertrekken. Iets meer dan 10 procent wil om uit te breiden bijkomend werkvolk aantrekken en nog eens 4 procent denkt voor beide redenen de arbeidsmarkt op te moeten. “Dat slechts een beperkt aantal extra mensen nodig heeft omwille van de groei, hangt uiteraard samen met hun verwachtingen op vlak van werkvolume”, weet Johan Van Duyse. “Nog geen 12 procent van de kmo’s denkt dat in 2013 de hoeveelheid werk zal toenemen.”