Spaargeld Limburgers voor opleving economie?

Paul Kumpen

Het is maar een idee: Voka Limburg stelt voor dat de Limburgers een deel van hun spaargeld van de bank halen en hiermee aandelen kopen van een nieuwe coöperatieve vennootschap. De miljoenen die hierdoor binnenkomen, moeten dienen om projecten te financieren die de Limburgse economie ten goede komen. In het kader van het SALK-rapport zijn er suggesties genoeg om investeringen te doen die een mooi rendement kunnen opleveren. Voka vindt dat het geld op de bank toch bijna niets opbrengt, en de belegger dus winnaar is met het divendend dat hij krijgt van de coöperatieve.

"De overheid, die wij aanmoedigen om deze coöperatieve op te zetten, moet dan wel nog een waarborg geven waardoor de participanten zeker zijn dat hun inleg niet verloren gaat," zegt voorzitter Paul Kumpen. "Het is een heel eenvoudig systeem, en net daarom zo interessant. Een instantie als LRM zou kunnen aangeduid worden om de projecten te kiezen en op te volgen. Zij hebben ervaring met het opzetten van coöperatieven (in windenergie) en hebben bewezen oog te hebben voor rendementsgebonden investeringen," aldus nog Kumpen.

Ludwig VandenhoveSp.a springt op de kar
De socialisten hebben al positief gereageerd op het voorstel. Gedeputeerde Ludwig Vandenhove claimt het idee, verwijzend naar zijn gesprek met Limburgse ondernemers op 17 maart 2013 over het concept van de volkslening toen hij uitgenodigd was in het Huis van de Ondernemer door Voka – KvK Limburg. Peter Vanvelthoven wil als burgemeester van Lommel, hierbij betrokken worden. “Als we het succes van samenaankopen van energie door de gemeenten en steden, een idee dat ik gelanceerd heb, bekijken, ben ik ervan overtuigd dat ook hier een rol kan weggelegd zijn voor lokale overheden." De sp.a is zeker gewonnen om LRM de leiding in dit verhaal te geven. “Zo blijft alles nog dichter bij Limburg en met Ingrid Lieten als Vlaams voogdijminister van LRM kan zij perfect vanuit de Vlaamse Regering waken over het wettelijke kader,” zegt Vandenhove nog.