“Spitsstroken: bedankt, maar het mag wat meer zijn”

Minister voor Mobiliteit Ben Weyts kondigde zopas aan dat er een spitsstrook komt op de E314 en dat ook de aanleg van spitsstroken op de E313 tussen Beringen en Lummen onderzocht wordt. Dit is een stap in de goede richting, vinden werkgeversorganisaties Voka Limburg en VKW Limburg, maar nog lang niet voldoende.

Voka berekende dat in de buurt van het klaverblad in Lummen het verkeer op twee jaar tijd met 9 procent is gestegen. "Al jaren zijn we vragende partij om de E313 en de E314 op twee maal drie rijstroken te brengen," zegt Johann Leten van Voka. "Snelwegen dienen om verkeer snel van het ene punt naar het andere te brengen. Dit is in Limburg al lang niet meer het geval." Hij vraagt de beleidsmakers om hier dringend verandering in te brengene dus nog een hele stap verder te gaan dan de plannen van Weyts.

file-E313Ook VKW Limburg deelt die mening. "We vinden bijkomende spitsstroken prima, maar benadrukken dat dit slechts een opstap kan zijn naar een volledige opwaardering van de E313 en E314 met drie rijstroken over de gehele lengte tussen Limburg en Brussel/Antwerpen," zegt gedelegeerd bestuurder Jos Stalmans, in één van zijn laatste wapenfeiten. "Die verbreding dient een prioritair Vlaams infrastructuurproject te worden." Hij wijst erop dat de verkeersproblemen zich al lang niet meer beperken tot de spitsuren. "De verkeersdrukte is de hele dag door erg groot. Als er zich een ongeval voordoet, zit alles voor uren vast, met grote economische schade tot gevolg."