SWT'ers balen van brugpensioen bij Ford Genk

Nu het stof over het akkoord voor de arbeiders van Ford Genk is gaan liggen, komen de reacties stilaan los. Vooral de arbeiders die straks met SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, opvolger van het brugpensioen) gaan, trekken hun wenkbrauwen op. Zij dreigden er zelfs mee in staking te gaan. Niet verwonderlijk, aangezien hun netto maandloon tot aan het pensioen, straks een pak lager zal liggen dan hun loon bij Ford. En dat zint hen allerminst. In de krant Het Belang van Limburg staan donderdag enkele mooie verhalen van mensen die absoluut niet tevreden zijn met hun SWT. Een beknopte versie leest u op deze site.

pensioenEddy Janssens (54) Hoeselt is één van de ruim 1.700 Fordarbeiders die straks in het stelsel van SWT terecht zullen komen. Als Ford eind 2014 definitief sluit, zal hij ruim 39 jaar voor Ford gewerkt hebben. "Iedereen denkt dat wij dan met een dikke premie naar huis keren, maar dat klopt niet," zegt hij opgewonden. Of een arbeidster die liever anoniem wil blijven: "Ik vind het allemaal weinig doorzichtig. Een kat kan hier haar jongen niet in terugvinden, de berekeningen zijn verschrikkelijk ingewikkeld. Geen wonder dat onze eerste berekeningen fouten bevatten," zegt zij.