tom.buntinx-205×300-2

Tomatensoep met balletjes voor wegenwerkers

De vrieskou van de afgelopen weken heeft voor heel wat vertragingen gezorgd bij openbare werken. Aannemers zaten met de vingers te draaien, terwijl handelszaken en andere ondernemingen door de aanhoudende wegenwerken lange tijd moeilijk bereikbaar waren voor klanten en leveranciers. Alle partijen hebben er dus belang bij dat de doorlooptijd van de projecten zo kort mogelijk is.

Iemand die zich daar permanent voor inzet, is Tom Buntinx, de bereikbaarheidsadviseurvan Unizo-Limburg. Hij stelt vast dat de wegenwerkers het afgelopen jaar hun uiterste best hebben gedaan om de hinder te beperken. Vandaar dat hij als dank voor de geleverde inspanningen symbolisch een kom warme soep heeft overhandigd aan een aantal bouwvakkers. De geste geldt ook om goodwill te creëren voor de komende maanden, aangezien er door de weersomstandigheden heel wat verloren tijd dient ingehaald te worden.

Als intermediair tussen aannemer en handelszaak, vervult de bereikbaarheidsadviseur een belangrijke taak: “Vooral de juiste en tijdige communicatie vanaf de eerste plannen tot na de uitvoering van de werken betekent een belangrijk voordeel voor de ondernemers," zegt Joël Stockmans, directeur UNIZO-Limburg. "Ook het schriftelijk vastleggen van afspraken met de aannemer tijdens de uitvoering kan heel wat problemen verhelpen. Zo kunnen er afspraken gemaakt worden rond het werken in een ploegensysteem, het doorwerken tijdens het weekend of verlofperiodes, geen machines plaatsen op parkings bestemd voor de klanten van de ondernemers, rioleringsbuizen maximum twee dagen bovengronds laten liggen om het zicht op de handelszaken niet te belemmeren, just-in-time levering van materialen, etc.”