Trafiek Albertkanaal daalt met 15 procent

De Scheepvaart, de beheerder van het Albertkanaal en de Kempische kanalen, heeft vorig jaar een daling van de trafiek genoteerd van 15 procent. Bovendien zijn er ook tekenen van heropleving, zo meldt De Scheepvaart. De Scheepvaart heeft vorig jaar een vervoerd tonnage genoteerd van 33,4 miljoen ton op zijn kanalennet, waarvan het Albertkanaal de slagader is. Dat is een daling met 15,6 procent. Het volume valt daarmee terug tot het niveau van het jaar 2000. Ook in 2008 werd een minieme terugval genoteerd.