Luc Vanoirbeek BT01 kopie

Truienaar in Europa op de barricades voor onze groente- en fruitsector

Luc Vanoirbeek, algemeen secretaris van het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT), is verkozen tot voorzitter van de werkgroep Groenten en Fruit bij Copa-Cogeca. Dat is de sterkste belangengroep voor boeren in Europa. De organisatie verenigt tientallen landbouworganisaties en -coöperaties, waardoor de voorzitter

De Europese koepel Copa-Cogeca is de unie van de twee grote agrarische koepelorganisaties én meteen ook de sterkste belangengroep voor Europese boeren. Copa-Cogeca bestaat uit tientallen landbouworganisaties en -coöperaties, en dat al sinds de oprichting in 1962. Voor ons land zijn de Boerenbond en de Waalse tegenhanger FWA lid. Het is dan ook namens de Boerenbond dat Truienaar Luc Vanoirbeek de voorzittershamer van de Europese federatie in handen mag nemen.

“Het is één van mijn belangrijkste opdrachten om verder bruggen te blijven bouwen", aldus de pas verkozen voorzitter. "Allereerst willen we meer eenheid tussen de organisaties en lidstaten die actief zijn in de werking van Copa-Cogeca. Daarnaast zal het ook van het allergrootste belang zijn om actief in contact te blijven met de Europese instellingen en daar de belangen van de groente- en fruitsector te blijven verdedigen. Tenslotte wil ik ook de dialoog met andere organisaties van binnen en buiten de sector blijven aangaan om een groter maatschappelijk draagvlak te creëren”, aldus Vanoirbeek.

Op de agenda van de komende maanden staat onder meer het gebruik van gewasbeschermingsmiddelelen en meststoffen. En ook het debat over verpakking en verpakkingsafval wordt op Europees niveau gevoerd. "Ik bekijk steeds of de nieuwe voorstellen fair, realistisch en betaalbaar zijn en probeer vervolgens om in het voordeel van onze boeren vooruitgang te boeken. Uitdagend, maar zeer boeiend en daarom kijk ik uit naar de invulling van mijn mandaat", besluit Luc Vanoirbeek.