Ucare krijgt via club mooie internationale orders

HR-dienstverlener Ucare (het vroegere Encare) is geselecteerd als exclusieve Belgische partner van Career Partner International (CPI). CPI is een wereldwijd netwerk van HR-dienstverleners dat bestaat uit 200 bedrijven, verspreid over 48 landen.

Koen Janssen Guy StrauvenHet voordeel voor Ucare is dubbel, weet Louis Kemps (afgevaardigd bestuurder bij Ucare): “Onze klanten vragen ons geregeld om ook hun buitenlandse vestigingen te begeleiden. Tot hiertoe konden we niet aan deze vraag tegemoet komen. Met CPI beschikken we nu over een netwerk aan specialisten die de buitenlandse vestigingen van onze internationaal actieve klanten wel kunnen bijstaan. Omgekeerd zullen de CPI-partners regelmatig naar ons doorverwijzen, wanneer multinationals in hun klantenportefeuille op zoek zijn naar begeleiding voor hun Belgische vestiging.”

CPI hanteert strenge toetredingscriteria. "De voorafgaandelijke toelatingsprocedure was niet van de poes," zegt afgevaardigd bestuurder Koen Janssen (op de foto met Guy Strauven). "Er ging een hele screening aan vooraf, die bestond uit verkennende gesprekken met de Europese partners, een bedrijfsvoorstelling aan de EMEA-partners en twee stemmingsrondes."

De hoofdzetel is gelegen in Hasselt. Ucare stelt een 30-tal mensen tewerk.