Unizo Limburg noemt uitspraken ACW en ACV onzin

In een interview met de krant Het Belang van Limburg (lees het hele artikel onderaan) stellen de kopstukken van ACV en ACW Limburg dat “de werkgevers moeten geactiveerd worden om meer kansen te geven aan jongeren, ouderen en allochtonen”. Unizo Limburg reageert verbolgen: “Dit is echt onzin,” zegt directeur Joël Stockmans. “Werkgevers, en dan zeker KMO-werkgevers, doen meer dan genoeg om iedereen die ook wil werken, aan het werk te zetten.

ACV-Limburg beweert bijvoorbeeld dat oudere werknemers niet genoeg aan bod komen omdat ze te duur zijn. Niet waar, aldus Unizo. “De vakbonden zouden beter in eigen boezem kijken, want het zijn zij die de ouderen afraden om te werken door allerhande uitstapregelingen te eisen als brugpensioen, tijdskrediet, landingsbaan,.. Daardoor weet de werkgever niet hoelang hij beroep kan doen op deze werknemer.”

Unizo beweert dat de werkgevers wel veel moeite doen om de zogenaamde kansengroepen aan het werk te helpen. “Jobkanaal is daar het best voorbeeld van. Het is een initiatief van Unizo, Voka en Verso om werkzoekenden uit drie kansengroepen, met name 50-plussers, allochtonen en arbeidsgehandicapten, aan de slag te helpen. In Limburg zijn 4 consulenten hiermee bezig.” De Unizo-directeur wijst daarentegen op een gebrek aan de juiste attitude bij sommige werknemers: “En dan vragen we heel simpele zaken zoals bijvoorbeeld op tijd komen, willen werken,… En werkgevers willen zelfs mee er voor zorgen dat die juiste attitudes – indien ze er niet zouden zijn – ook worden aangeleerd.”

Ten slotte weerlegt Unizo-Limburg ook de bewering dat de werkloosheid onder jongeren en allochtonen heel groot blijft. “Het tegendeel is waar: de jongerenwerkloosheid in Limburg was in april 2011 bijna 17% lager dan in 2010. Bij allochtonen is er een daling van 10,5% tov april 2010. En dit terwijl het vacatureaanbod met 40% gestegen is in dezelfde periode. Toch wel opnieuw een bewijs dat die groep toch wel de nodige kansen krijgt,” besluit Stockmans.

(Lees hieronder het interview waarop de reactie betrekking heeft:)

ACW en ACV Limburg: “We moeten de werkgevers activeren”

“Wat we van de regeringsonderhandelingen en de eventuele nieuwe regering verwachten? Dat is simpel, een oplossing die goed is voor alle betrokken partijen.” Dat zeggen Nadja Vananroye, Koen Albregts en Mathieu Verjans, de Limburgse kopstukken van ACW en ACV, in een interview op de vooravond van Rerum Novarum.

Hoe kijken jullie naar de regeringsonderhandelingen? Wat verwachten jullie?
Koen Albregts, secretaris ACWLimburg: “De context is niet gemakkelijk, er moet bespaard worden. En er wordt onderhandeld over een staatshervorming. Wij hebben niet te zeggen wat er moet gebeuren. Wat voor ons van belang is, is dat de besparingen en de hervormingen sociaal gebeuren, dat niemand er slechter van wordt. Juist, ook Wallonië niet. Voelt één regio zich benadeeld, dan komt er nooit een akkoord.”

Hoe moeten de staatsfinanciën gesaneerd worden? Besparingen of nieuwe belastingen?
Koen Albregts: “Dat zijn communicerende vaten. Besparingen betekenen minder geld voor de burger, belastingen meer uitgaven, men is tweemaal geld kwijt.” Mathieu Verjans, voorzitter ACVLimburg: “We vergelijken het met de bijbelfiguren Lucas en Mattheus. Lucas zegt dat wie het meeste talent ACWLimburg: heeft, de grootste bijdrage kan leveren. Mattheus zegt dan weer dat aan wie heeft gegeven zal worden. Wij streven resoluut naar meer Lucas en minder Mattheus.” Koen Albregts: “Wij willen dat alle inkomens correct en op een gelijke basis worden belast. Inkomens uit arbeid worden zwaarder belast dan inkomens op vermogen.”

Daarmee pleiten jullie voor een vermogensbelasting.
Koen Albregts: “Dat is zo. En deze keer zal die er ook komen.” Nadja Vananroye, voorzitster ACW-Limburg: “Wij beoordelen alle maatregelen vanuit onze rechtvaardigheidsagenda. We zijn voor een rechtvaardige herverdeling van de welvaart. Het is wetenschappelijk bewezen dat maatschappijen met een correcte herverdeling meer gelukkige maatschappijen zijn met bijvoorbeeld minder zelfdoding of criminaliteit. Dat is ook in het voordeel van de rijken.” Meer werk is de beste manier om de overheidsfinanciën te saneren. Er zijn veel werklozen. Maar ook veel openstaande jobs. Dat klopt niet.
Mathieu Verjans: “Werklozen worden geactiveerd. Het einde van het parcours is veelal nog altijd werkloosheid. Het is tijd om ook de werkgevers te activeren. Ook zij en hun organisaties moeten hun maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen en kansen geven aan jongeren, ouderen en allochtonen. Oudere werknemers zijn duurder, zeggen ze. Dat is zo voor de hogere categorieën, maar niet voor de arbeiders.” Nadja Vananroye: “Werkgevers willen kant-en-klare werknemers. Ze willen kandidaten die perfect geschikt zijn. Iemand die bijvoorbeeld eigen vervoer heeft, kinderopvang kan betalen,… Op die manier komen kansengroepen nooit aan het werk. Iedereen heeft wel redenen die het moeilijk maken om aan de standaardvraag van de werkgevers te voldoen. Wanneer werkgevers inspelen op de veranderende maatschappij, zullen ze wel voldoende mensen vinden.”

We moeten ook langer werken. Moet de pensioenleeftijd naar omhoog?
Mathieu Verjans: “Neen. We zouden wel langer moeten werken. Dat is niet evident bij zwaar werk of psychisch belastend werk. Dit kan men ondervangen met soepele regelingen.”

Welke partijen moeten de nieuwe regering vormen?
Mathieu Verjans: “Ooit hing hier monseigneur Broekx. Die zou u geantwoord hebben. Dat doen wij niet. We zijn ook niet het ABVV.” Koen Albregts: “Voor ons zijn alle partijen goed, uitgezonderd het Vlaams Belang.”