Unizo wil dat u langere stokbroden bakt

Aan de vooravond van hun jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, heeft Unizo-KMO Contact Limburg een nieuw KMO Actieplan voorgesteld. Dit bevat 10 vernieuwende acties om Limburgse kmo's ook in het post-Ford tijdperk te ondersteunen. "De algemene teneur van ons betoog is dat de ondernemers zichzelf moeten blijven uitvinden en in vraag stellen, om zo hun business competitief te houden," vinden voorzitter Ludo Beulen en directeur Bart Lodewijckx. "Ze zijn te vaak bezig met hard te werken, en altijd maar door te gaan op dezelfde manier. In tijden van crisis, kan het geen kwaad om innovatief te zijn en zich te laten omringen met specialisten in bijvoorbeeld fiscaliteit, marketing, enzovoort. Externe mensen, bijvoorbeeld in een adviesraad of aan de loketten van de ondernemersverenigingen, hebben vaak een andere kijk op de zaak, en kunnen zo een hefboom creëren die kmo's nodig hebben om tot echte pareltjes uit te groeien."

337894_10200302736589164_1329233535_o

Unizo schuwt daarbij de symboliek niet. Waar Voka Limburg vorige week een stokbrood gebruikte om aan te tonen dat de lasten op arbeid veel te hoog zijn, pakten Beulen en Lodewijckx uit met een stokbrood van maar liefst 1 meter 80. "Uiteraard gaat een belangrijk deel van het brood dat een ondernemer bakt naar de overheid en niet naar de werknemer," vindt ook Unizo. "Maar de loonlasten zien we toch niet op korte termijn substantieel verlagen. Vandaar dat wij vinden dat er niet moet getreurd worden, maar eerder een positieve ingesteldheid moet overheersen. Als ondernemers nu eens hun brood langer maken, knapperiger, lekkerder, beter verpakt of het gaan exporteren, dan blijft er voor iedereen wat meer over."

Portiers

Bij de actiepunten die het brood langer kunnen maken, stelt Unizo-Limburg onder meer tewerkstellingscheques voor. "Subsidies die kunnen aangewend worden om professioneel advies rond werving en selectie in te winnen," vindt de ondernemersorganisatie. Andere maatregelen zijn de versoepeling van de aanwervingsvoorwaarden van de individuele beroepsopleiding (IBO), en vooral ook de aanstelling van KMO-portiers. "Dit zijn mensen die als go-between voor ondernemers deuren kunnen openen naar vergunningsinstanties en administratieve diensten," lichten Beulen en Lodewijckx toe. "Ze kunnen de doorlooptijd van investeringen hierdoor fors verkorten en vereenvoudigen."

Tot slot pleit Unizo ook voor alternatieve financieringsvormen voor kmo's, zoals crowd funding en een kmo-fonds waarvan iedereen aandelen kan kopen om te investeren in Limburgse groeibedrijven.