VCST investeert 30 miljoen in Roemeense fabriek

De Truiense producent van tandwielen en chassisonderdelen voor de auto-industrie VCST, streeft naar een omzet van 200 miljoen euro in 2015. Dat heeft afgevaardigd bestuurder Carlo Soors vrijdag gezegd. Op die manier sluit VCST een periode van zware crisis af. Bovendien opent VCST volgend jaar een fabriek in Roemenië.

In de crisisjaren 2008 en 2009 zag het er niet goed uit voor het Truiense bedrijf dat al ruim 40 jaar actief is als toeleverancier voor de auto-industrie en tot voor het jaar 2000 uitsluitend actief was voor NedCar in Born. De omzet kelderde tot 92 miljoen euro in 2009 en op zeker moment keek het bedrijf aan tegen een schuld van 200 miljoen euro. Bovendien was de toenmalige hoofdaandeelhouder niet geneigd om nog verder in VCST te investeren.

In 2009 werden de schulden herschikt en het kapitaal verhoogd. De Gimv, de LRM en NIBC traden toe tot het kapitaal van VCST. Eind 2011 nam de investeringsmaatschappij Gimv ook de aandelen over van de LRM en verhoogde het zijn participatie van 53 naar 80 procent. De Gimv vond in Sint-Truiden een noodlijdend bedrijf met gigantische schulden maar ook een fundamenteel gezond bedrijf dat in normale omstandigheden winstgevend is. VCST heeft een wereldwijd marktaandeel van 20 procent in alle tandwielen waarvan de productie is uitbesteed aan een toeleverancier.

Bovendien heeft VCST een trouwe klantenbasis. “Wij werken vooral met langdurige contracten van vijf tot zeven jaar,” legt Carlo Soors (foto) uit. “Dat geeft ons relatieve zekerheid wat betreft onze orderportefeuille. Zo is nu al 80 procent van het orderboekje van 2015 gevuld en ruim 75 procent van ons orderboekje van 2016.”

Investeringen
Samen met de Gimv werd een strategisch plan uitgewerkt dat steunt op innovatie en nieuwe producten, globalisering onder meer in China en de bouw van een fabriek in Roemenië zodat de productiekosten kunnen worden gedrukt. “Onder impuls van de Gimv konden we ook de broodnodige investeringen doen,” aldus Carlo Soors, “zoals de nieuwe fabriek in China. Momenteel werkt die fabriek voornamelijk voor Punch Powertrain, maar het is met 275 werknemers nu al één van de de snelst groeiende vestigingen van VCST. Naast de investering in China werd onder impuls van de Gimv ook gewerkt aan innovatie, zodat het aantal innovaties die worden beschermd door een patent, toenam.

Roemenië
Bovendien bouwt VCST momenteel een fabriek in Roemenië waar vanaf volgend jaar onderdelen zullen worden geproduceerd aan lage kosten. Carlo Soors: “De nieuwe fabriek in Roemenië heeft geen effect op de werkgelegenheid in Sint-Truiden. Met de vakbonden zijn afspraken gemaakt in verband met werkzekerheid voor de vaste contracten in Sint-Truiden.” VCST heeft momenteel wereldwijd zo’n 1.100 mensen in dienst. Ruim de helft daarvan werkt in Sint-Truiden. De ambities in Roemenië zijn nochtans groot. VCST investeert ruim 30 miljoen euro in de nieuwe fabriek en hoopt dat die fabriek binnen de drie jaar ruim 35 miljoen euro aan de omzet kan bijdragen.

Crisis
VCST zag zij omzet herstellen van 92 miljoen euro in 2009 tot 152 miljoen euro in 2011. Carlo Soors: “Op dit moment is het moeilijk te zeggen hoe de crisis zal duren. Wel stellen we vast dat de crisis niet zo diep is dan in 2008 maar dat ook de periodes van heropleving steeds korter zijn.” Dit jaar houdt Carlo Soors rekening met een omzetdaling tot 144 miljoen euro. Toch streeft VCST naar een omzet van 200 miljoen euro in 2015. “De meeste van onze klanten zijn wereldwijd actief. Verliezen in Europa worden gecompenseerd door groei elders.