VKW Limburg: "Slecht eenheidsstatuut is nekschot"

VKW Limburg is niet te spreken over de vakbondsactie die donderdag plaatsvond om druk te zetten op de onderhandelingen over het eenheidsstatuut. "We doen een uitdrukkelijke oproep aan de federale regering en aan de vakbonden tot redelijkheid en verantwoordelijkheidszin," zegt Frederiek Kimpe van VKW Limburg. "Een nivellering van de statuten naar boven, bijvoorbeeld op het vlak van ontslagregeling, is hoe dan ook onbetaalbaar. Recent berekende Acerta dat dit voor de industriële sectoren 3,48% extra loonkostenhandicap zou betekenen. Zoiets zou werkelijk het nekschot betekenen voor onze competitiviteit. Op alle competitiviteitindices verliezen we als maar meer terrein op de koplopers."

Discriminatie

Jos Stalmans"Wij roepen de federale regering dan ook op om snel duidelijkheid te scheppen inzake heet eenheidsstatuut," vult gedelegeerd bestuurder Jos Stalmans (foto) aan. "Het is nefast om te weten dat binnen de maand tijd de spelregels gaan veranderen zonder dat men weet in welke richting deze wijziging zal uitgaan. De oplossing van de regering moet snel klaarheid scheppen en daarbij de discriminatie wegwerken, zonder dat de concurrentiekracht van onze ondernemingen nog verder wordt aangetast. Daarbij moet deze oplossing vertrekken vanuit een modern arbeids- en ontslagrecht dat aanwervingen, mobiliteit en werkgelegenheid bevordert en zo vooruitgang betekent voor iedereen.”

Onrealistisch
VKW Limburg veroordeelt dan ook de vakbondsactie van 6 juni. "De eisen van de vakbonden zijn totaal onrealistisch om alles naar boven toe te nivelleren en hierbij zelfs, het in een Europese context goede bediendestatuut, nog verder te laten evolueren naar een stram statuut dat de arbeidsmobiliteit nog verder in de weg staat," vindt Stalmans.