Voka en VKW zien 2011 helemaal anders

Bizar... Met amper één uur verschil kregen we van 2 werkgeversorganisaties totaal tegenstrijdige berichten over het ondernemersvertrouwen voor 2011. VKW-Limburg beet de spits af, met de resultaten van een enquête bij 400 Limburgse bedrijven. Daaruit blijkt ondermeer dat iets meer dan de helft van de Limburgse bedrijven in 2011 géén uitbreiding van het personeelsbestand verwacht. "Hoewel gelukkig een aantal bedrijven het weer beter doen, ervaren anderen nu pas de zwaarste klappen," stelt VKW-Limburg. "Een nieuwe verlenging van de crisismaatregelen blijft voor een duidelijke meerderheid van 57% van de bedrijven wenselijk, zodat ook bedienden op tijdelijke werkloosheid kunnen worden geplaatst." De werkgeversorganisatie zegt er wel bij dat de groei wordt afgeremd omdat tal van vacatures niet kunnen ingevuld worden.

Een uur later klinkt Voka-Kamer van Koophandel Limburg, véél euforischer: "Uit de European Economic Survey blijkt dat Limburgse bedrijfsleiders op Europees vlak het meest optimistisch gestemd zijn," aldus Voka. "De Limburgers ontpoppen zich zelfs tot Vlaamse koplopers op vlak van ondernemersvertrouwen: twee op de drie respondenten (67,7%) schat de evolutie van de algemene situatie van zijn/haar bedrijf in als ‘gunstig’ (cfr. 52,8% gemiddeld in Vlaanderen). Maar liefst 72,2% verwacht dat de totale omzet in 2011 zal toenemen (62,6% in Vlaanderen), onder andere ten gevolge van een stijging in verkoop en export."

Is het glas half vol, of is het half leeg? De waarheid ligt in het midden, want als Voka stelt dat 1 op 2 bedrijfsleiders verwacht dat er extra personeel kan aangeworven worden in 2011, komt dat mooi overeen met de andere helft bij VKW, die geen personeelsuitbreiding vooropstelt...