Wachten met aanwerven tot 2017?

Werkgevers die hun zaak willen uitbreiden en nieuwe werknemers willen aanwerven, kunnen rekenen op de doelgroepvermindering die ervoor zorgt dat ze fikse kortingen krijgen op de RSZ-factuur voor hun eerste zes aanwervingen. Deze maatregel is niet nieuw, maar vanaf 2017 treden een aantal wijzigingen  in voege. Nele Mertens, juridisch adviseur bij Acerta, legt de wijzigingen uit.

Bij de aanwerving van de eerste zes werknemers krijgt de werkgever een korting op de patronale bijdragen die hij bovenop hun loon verschuldigd is. Voor de allereerste werknemer moeten zelfs helemaal geen basisbijdragen meer worden betaald (het voordeel G7).

Het werd al aangekondigd toen de plannen voor de taxshift werden gelanceerd door de regering Michel, maar nu is er ook een ontwerpbesluit dat de forfaits aanpast. De andere spelregels wijzigen niet.

Voor de derde tot en met de zesde werknemer stijgen de forfaits en ze zullen langer kunnen worden toegepast. Met uitzondering van de eerste werknemer, voor wie de werkgever voor onbepaalde duur voordelen kan genieten, zullen de kortingen nu allemaal 13 kwartalen kunnen worden toegepast. De bedragen worden bovendien gelijkgeschakeld voor de laatste vier aangeworven werknemers.

Vanaf 2017 kunnen werkgevers 1.550 euro per kwartaal besparen aan RSZ voor hun tweede werknemer, gedurende de eerste vijf kwartalen. Voor de vier daaropvolgende kwartalen wordt dat 1.050 euro per kwartaal, en uiteindelijk 450 euro voor de laatste vier kwartalen. Voor de derde tot en met de zesde werknemer ontvangt de werkgever een RSZ-korting van 1.050 euro per kwartaal gedurende negen kwartalen, en eveneens 450 euro voor de laatste vier kwartalen.

Deze hogere kortingen zullen echter enkel gelden voor de rechten die geopend werden na 1 januari 2017. Werkgevers die een derde, vierde, vijfde of zesde werknemer plannen aan te nemen, wachten daar dus best nog even mee.

Zij die in 2016 al eens een derde, vierde, vijfde of zesde werknemer in dienst hadden, wachten beter vier volledige kwartalen met een nieuwe aanwerving om van dit hogere voordeel te kunnen genieten. Zo niet, wordt er geen nieuw recht geopend, maar wordt het oude verdergezet tegen het lagere kortingsbedrag.