Wat verandert er op 1 maart 2010

Nieuwe normen voor toegankelijkheid gebouwen

Winkels en bedrijven die klanten ontvangen moeten bij nieuwbouw of verbouwingen rekening houden met nieuwe normen,  die voorschrijven  hoe breed de deuren moeten zijn en wat de breedte en hoogte van gangpaden moet zijn. Het is de bedoeling om gebouwen beter toegankelijk te maken voor rolstoelgebruikers en ouderen.  Voor gebouwen met een publiek toegankelijke ruimte die kleiner is dan 150m² moeten alleen de ingang voldoende toegankelijk maken.

Meer bedrijfsvoorheffing bij loopbaanonderbreking

Werknemers die na 1 januari 2008 halftijds tijdskrediet of halftijdse loopbaanonderbreking opgenomen hebben, moeten voortaan meer afgeven aan de fiscus. Vanaf 1 maart 2009 wordt er bij hen meer bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Voor diegenen die jonger zijn dan 50, wordt 30 procent afgehouden in plaats van 17,15 procent. Voor wie 50 is of ouder, stijgt het afgehouden percentage van 17,15 procent naar 35 procent.

De maatregel is niet van toepassing op uitkeringen voor alleenstaanden of als ze toegekend worden in het kader van thematisch verlof (ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatief verlof).

Nieuwe samenstelling Bel20

Begin maart verdwijnen beeldvormingsspecialist Agfa-Gevaert en zinkverwerker Nyrstar uit de Bel20. Ze worden vervangen door vastgoedbevak Befimmo en telecomoperator Telenet Group.

Ook het gewicht van de Bel20'ers verandert. Het aandeel van de zwaargewichten GDF Suez en AB Inbev binnen de Bel20 wordt begrensd op 12 procent. Dan volgen GBL en Delhaize met elk meer dan 9 procent. Onderaan sluit Omega Pharma de rij. Het aandeel heeft een gewicht van 0,94 procent van de Bel20.