Nieuws Limburg Wat vragen Limburgse bedrijven aan politici?

Wat vragen Limburgse bedrijven aan politici?

Wat vragen Limburgse bedrijven aan politici?

1. Lagere lasten. Bedrijven concurrentiëler maken.
2. Dynamischere arbeidsmarkt. Werken flexibeler maken.
3. Meer co-makership tussen bedrijven en overheid. Ondernemen makkelijker maken.
4. Betere bereikbaarheid en mobiliteit. Limburg ‘de sporen’ geven.

Dat zijn samengevat de 4 prioriteiten die de leden van VKW Limburg naar voor schuiven voor de komende ‘moeder aller verkiezingen’. Ze worden door de ondernemers beschouwd als de fundamentele basisvoorwaarden voor economische groei, meer jobs en dus welvaart. Wordt hier onvoldoende werk van gemaakt, dan zal ook het veel besproken SALK-plan weinig zoden aan de dijk brengen, aldus VKW Limburg.

“Om de Limburgse economie opnieuw te laten floreren en het Limburgs ondernemerschap voluit te laten opborrelen, is de concrete realisatie van de vier fundamenten uit ons Beleidsmemorandum onontbeerlijk,” zegt Johan Schildermans, manager Belangenverdediging bij VKW Limburg.

Johan Schildermans“De analyse is duidelijk. Of het nu gaat over loonkosten, de belastingdruk of de kosten van energie: telkens zijn ze voor ónze bedrijven het hoogst. Lagere lasten als eerste fundament duidt dan ook op de dringende en diepgaande competitiviteitsschok die nodig is voor onze economie. De loonkosten zijn dé reden waarom we er niet in slagen nog belangrijke buitenlandse investeringen naar Limburg te halen. Om de exodus van de bestaande maakindustrie te stoppen is het nodig om in de komende 5 jaar het zware loonkostennadeel van onze bedrijven helemaal weg te nemen t.o.v. onze buurlanden. Moeilijk, maar van levensbelang.”

In haar Beleidsmemorandum stelt VKW Limburg dat dit o.m. kan door een expliciete en globale verlaging van de patronale lasten en een aanpassing van de Concurrentiewet. Maar ook de herinvoering van de 40-urenweek zou de loonhandicap met 6 procentpunt doen dalen. Daarnaast pleit VKW Limburg voor een grondige fiscale hervorming met de nadruk op rechtszekerheid, vereenvoudiging en het stimuleren van groei, de invoering van de fiscale eenheid en een duidelijke verlaging van het nominaal tarief van de vennootschapsbelasting.

Reageer op dit bericht

Gerelateerde berichten

Onderneming
Gemeente

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.