"WCO geen vluchtweg voor quasi-faillissementen"

De Wet op de Continuïteit van de Onderneming, afgekort als WCO, is voor sommige bedrijven een zegen en voor anderen een ware pest. De juridische opvolger van Het Gerechtelijk Akkoord krijgt als kritiek dat een grote schemerzone misbruik toelaat en de schuldeisers in de kou blijven staan. CEO-Limburg, de club van ondernemers-eigenaars die door Grete Remen wordt voorgezeten, stak de koppen bij elkaar om een bijsturing van de WCO voor te stellen. "De toepassing van de WCO vertoont een grijze zone die de wet ondergraaft," vindt Johann Leten van het gelieerde Voka Limburg. Bart Balis van CEO vult aan: "De WCO ontneemt andere ondernemers (tijdelijk) het recht om betaald te worden voor geleverde goederen en diensten, wat een spanningsveld creëert. WCO mag geen vangnet worden voor roekeloze ondernemers die onverantwoorde risico’s nemen en in geval van mislukking alles afwentelen op andere bedrijven.”

De suggesties van beide verenigingen zijn samen te vatten tot:

1. Het is zinvol te evolueren naar minder, maar meer kwalitatieve WCO-zaken. Een onderneming moet maatschappelijk relevant zijn en een kans maken op doorstart alvorens in aanmerking te komen voor WCO. Het mag niet langer een palliatief instrument zijn, maar moet een curatief instrument worden.

2. Het bedrijf in moeilijkheden moet transparantie bieden. Er moet controle op gebeuren. Het kan bijvoorbeeld niet de bedoeling zijn één vennootschap in WCO te isoleren en leeg te zuigen, en de rest van de activa te parkeren in andere vennootschappen.

3. De begrippen ‘buitengewone’, ‘noodzakelijke’ en ‘gewone’ schuldeisers moeten anders gedefinieerd worden, zodat de vergoeding voor een gewone schuldeiser beter in balans is (nu 50% ipv 100%).
Het moet ook mogelijk zijn om schulden tijdelijk kwijt te schelden en nadien, als het bedrijf in moeilijkheden naderhand opnieuw floreert, moeten de schulden volwaardig terugbetaald worden.

4. Paal en perk stellen aan technieken waarbij de WCO louter dient om de cijfers op te poetsen en het geheel nadien met hogere marge te verkopen.

Deze bevindingen zullen worden voorgelegd aan minister Turtelboom, die zelf momenteel werkt aan de bijsturing van de WCO.