Welke tips kreeg Pieter Verbeke van Jaak Rutten?

Ambitieus is hij wel, die Pieter Verbeke. Als directeur van AND Steel in Overpelt en nadien Oxybel, leerde hij het klappen van de zweep bij ArcelorMittal-groep. Sinds enkele weken is hij aan de slag bij de industriële groep BMT in Sint-Denijs-Westrem. Misschien een carrièreswitch die hem werd ingefluisterd door Jaak Rutten? De Limburgse topman van C-Power (voorheen Luminus) was alvast zijn mentor in het VKW-programma Jonge Managers & Wijze Mentoren. We presenteren vandaag de derde aflevering in deze reeks:

Pieter Verbeke, Jonge Manager:

1) Waarom wou je meedoen aan het programma? Op welke domeinen wou je (bij aanvang) iets bijleren van je mentor?

Pieter Verbeke: "Ik was op zoek naar een klankbord. Iemand met professionele ervaring die de onzekerheid van het bedrijfsleven beter kan kaderen. Iemand die beslissingen met een potentieel grote impact kan normaliseren. Een buitenstaander met een andere kijk op de dingen, met wie je gevoelige informatie kunt bespreken zonder risico’s te nemen. Ik wilde niets specifiek bijleren. Eerder me laten inspireren door een persoonlijkheid en bijpassende visie & aanpak."

2) Hoe verliep de kennismaking? Was er meteen verbondenheid merkbaar?

"De kennismaking verliep vlotter dan gedacht. Het woord 'verbondenheid' is voor mij nogal geladen, zeker voor een eerste ontmoeting, maar er was wel meteen een duidelijke interesse gewekt. Ook op vlak van normen en waarden voelde ik een compatibiliteit, wat toch erg belangrijk is als je een vertrouwensband moet opbouwen."

3) Welke thema’s zijn er aan bod gekomen? Zijn er gaandeweg nieuwe items op de agenda geraakt?

"In mijn vorige bedrijf was ik een bedrijfssluiting aan het managen. Dat zorgde voor heel wat nieuwe en vaak moeilijke situaties. Mijn mentor heeft mij alert gemaakt voor valkuilen en via zijn ervaring heb ik mijn situatie kunnen relativeren. Tijdens deze emotioneel zware periode, heeft hij mij ook nog eens geholpen met mijn professionele oriëntatie, die ik aan het herbekijken was. Zonder veel inmenging, maar wederom met de rust van een ervaren schipper de zee zijn werk laat doen. En zo ben ik bij een nieuwe werkgever uitgekomen... Los van het operationele, leerde ik gaandeweg zijn persoonlijkheid kennen en hoe hij aan de top is beland. Hij is natuurlijk niet zomaar ceo geworden, maar zoals iedereen heeft ook hij menselijke imperfecties, waardoor ik me toch op heel wat vlakken aan hem kan spiegelen. Hij is zonder twijfel een voorbeeld voor mij."
Pieter Verbeke
4) Hoe verliepen de contactmomenten concreet?

"We zagen elkaar ongeveer 1 keer per maand en dat bijna steeds informeel. Uiteindelijk speelt mentoring zich nu net af in de informele sfeer, ver weg van de vaak puur functionele gesprekken die door een gebrek aan tijd worden gedomineerd. De locaties varieerden afhankelijk van zijn agenda. Brussel, Limburg of de Kust… zolang er maar een plaats was om rustig te kunnen praten."

5) Wat is de beste tip die je op zak hebt gestoken?

"Mijn mentor is niet het type manager die je bombardeert met one-liners en opgeblazen succesformules. Wat ik van zijn verhalen heb gedestilleerd is dat je, om de top te bereiken, goed moet kunnen luisteren en communiceren, meegaand en creatief kunnen zijn. Dit zonder je normen en waarden te verloochenen, die als een kompas dienen in je beslissingen. Opportuniteiten kunnen zien en durven aangrijpen en tot slot een beetje geluk hebben. Geen ongekende formule, maar net zoals elke les in het leven, is herhaling noodzakelijk en zijn voorbeelden waaraan je je kunt spiegelen van cruciaal belang."

6) Plan je een soortgelijk vervolgtraject, waarbij je om raad zal vragen van ervaren bedrijfsleiders?

"Ik ben VKW erg dankbaar voor dit initiatief en hoop dat dit de basis heeft gelegd voor een mentor/mentee relatie die ook na dit programma verder leeft. De frequentie van ontmoeten kan veranderen, maar ik hoop dat mijn mentor nog even bereikbaar blijft om zo nu en dan bij te praten of op sleutelmomenten zijn verhaal te mogen horen. Dat zal de toekomst wel uitwijzen…"

Jaak Rutten, Wijze Mentor:

1) Waarom heb je ja gezegd toen de vraag er kwam om als mentor te fungeren?

Jaak Rutten: "Ik vond het een uitdaging, kans en eer om mijn ervaringen te kunnen delen met jonge managers en hun te helpen in hun groeiproces"

2) Neem je deze rol ook dagdagelijks op in het bedrijf, m.n. naar eigen medewerkers, familiale opvolgers,… ?

"Ja, maar minder gestructureerd, eerder ad hoc en in evaluatie-en functioneringsgesprekken."

3) Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van een high-potential ondernemer, zoals jij er één begeleid hebt?

"Sterk: analytisch, ambitieus, leergierig en professioneel. Nood aan bijkomende ervaring in sociale zaken, bedrijfspolitiek, work-life balance/prioritisatie."

Jaak Rutten24) Verliepen de contactmomenten zoals je zelf had gedacht? Welke aspecten zijn er meer of minder aan bod gekomen?

"Contacten verliepen volgens verwachting, zowel face to face als telefonisch. Zowel concrete business-problematieken als persoonlijke zaken, carriëre... kwamen aan bod."

5) Heb je zelf iets opgestoken van de mentee?

"Beter inzicht gekregen in de manier hoe een andere generatie denkt en functioneert en met welke problemen zij te maken hebben. Interessant is ook dat je verplicht wordt om nog eens goed na te denken over een aantal thema’s waarover je vragen krijgt en waar je niet zo vaak mee bezig bent."

6) Denk je ook in de toekomst via een soortgelijke formule je kennis en ervaring verder te delen met jongere ondernemers?

"Ja, ik wil dit zeker blijven doen, ofwel verder met de huidige mentee of met iemand anders."