Woensdag nu echt D-Day voor Ford én toelevering

De duizenden werknemers van Ford Genk werden dinsdag wederom ontgoocheld door een nieuwe mededeling dat de onderhandelingen nog geen finaal akkoord hebben opgeleverd. Woensdag worden de vakbondsafgevaardigden en de directies van Ford en de toeleveringsbedrijven wel in Brussel verwacht voor een individuele toelichting van de gevoerde gesprekken.

In ongeveer dezelfde mededeling die nu al meer dan een week dagelijks wordt verspreid, maakt de sociaal bemiddelaar gewag van "constructieve gesprekken". Er dienen volgens de sociale partners nog een aantal details gefinaliseerd te worden in de volgende 24 uur. Er ontbreken nog "enkele puntjes op de i", maar het voorstel om aan de achterban voor te leggen zou nu wel ongeveer rond zijn. Er wordt informeel gesproken van premies die iets hoger zullen liggen dan wat de werknemers bij Opel Antwerpen hebben ontvangen. Die bedragen gingen van 10.000 tot 144.000 euro.

Woensdag worden dan om 8 uur de directies van de toeleveranciers verwacht op het kabinet van minister van Werk Monica De Coninck. Daar zal worden bekeken in welke mate zij per bedrijf kunnen instappen in de afspraken die met Ford zijn gemaakt. Om 15u worden dan ook de bonden van de toeleveranciers verwacht om in aparte lokalen meer duidelijkheid te krijgen over de mogelijkheden van de afscheidspremies in hun bedrijf. De rest van de week moet dan dienen om dit aan de achterban voor te leggen en bij een akkoord maandag te herstarten.

Het is duidelijk dat de onderhandelaars hiermee kiezen voor een strategie waarbij de oplossingen voor elk bedrijf op hetzelfde moment gecommuniceerd worden. Dit om te vermijden dat er nog meer onzekerheid zou ontstaan als er niet voor alle werknemers tegelijk een voorstel op tafel zou liggen. Woensdag wordt dus wel degelijk D-Day voor Ford en de toeleveringsbedrijven. Het valt te hopen dat de uitkomst van de onderhandelingen in schril contrast staat met de communicatie hierover. Al meer dan een week wachten duizenden gezinnen bang af over enig nieuws rond hun toekomst. Telkens moeten ze met enkele algemene zinnetjes op hun honger blijven zitten. Een tikkende tijdbom, dit hopelijk woensdag tot algemene tevredenheid kan worden ontmijnd.