Zonnige opklaring is verdict van barometer 2016

Nog beter dan de voorzichtige, positieve voorspellingen van de afgelopen maanden. Zo sluit Economisch Limburg straks het jaar 2016 af. "We mogen dan ook terugblikken op een erg goed jaar, waarin de onheilspellende berichten de kop werden ingedrukt", zegt Johann Leten van Voka Limburg, dat maandelijks een conjunctuurbarometer opstelt aan de hand sectoriële voorspellingen. De hausse evenaart momenteel de records van 2007.

opklaringDe bouwsector en de automobiel hebben maandenlang de cijfers rechtgehouden. Dat is nu niet anders. Zowel de residentiële als niet-residentiële nieuwbouw zitten nog enkele maanden in de lift, terwijl het aantal bedrijfsvoertuigen het hoogste peil heeft bereikt in de laatste 15 jaar (bijna 5.000). Ook de personenwagens (+2.000) zijn in aantal fors toegenomen.

Wat uitstekend blijft, en op een absoluut record afstevent, is het aantal starters. We zullen kort bij 6.000 nieuwe bedrijven in Limburg eindigen. Dat waren er in 2012 bijvoorbeeld 4.010 en in 2013 maar 3.870. Ook de werkloosheid blijft verder afnemen, met een niveau dat nu 8% lager ligt dan in 2015. Dat de barometer van 'OK' naar 'goed' doorslaat, heeft alles te maken met de verre export, die zich volgens Voka Limburg goed herpakt.

Voor de eerste 3 maanden van 2017 wordt een verdere stijging van de conjunctuur vooropgesteld, waarna een (kleine en voorlopige?) 'knik' naar beneden zal volgen.