Foto: Ward Bosmans

Actiegroep De Groene Buffer wil opnieuw bezwaarschriften verzamelen om realisatie van Plopsaqua tegen te houden

Actiegroep De Groene Buffer hoopt dat opnieuw zo veel mogelijk mensen bezwaar indienen tegen de plannen van Plopsaqua om een waterpretpark te bouwen vlak bij Technopolis in Mechelen. Het bedrijf diende recent een nieuwe vergunningsaanvraag in, maar de actiegroep is erg kritisch voor de plannen.

Al van bij de start van het dossier verenigen buurtbewoners van het Zennebeemdenbos zich tegen de komst van Plopsaqua naar Mechelen-Zuid. Voor de realisatie van het waterpretpark moet namelijk een deel van het bos verdwijnen en dat is niet naar de zin van actiegroep De Groene Buffer. Zij ijveren voor het behoud van het bos en zijn tegen de komst van het nieuwe zwembad naar de site vlak bij Technopolis.

LEES OOK. Plopsaqua dient nieuwe vergunningsaanvraag in: “We kijken de procedure met vertrouwen tegemoet”

Nu Plopsa een nieuwe en aangepaste vergunningsaanvraag indiende, hoopt De Groene Buffer dan ook dat zo veel mogelijk mensen bezwaar indienen tegen de plannen. Vrijdag stond de teller volgens hen al op dertig. “Op het vlak van inplanting is er haast niets veranderd”, aldus Jan De Coster. “Er moet nog steeds bos verdwijnen voor de bouw van een parkeertoren voor 1.100 wagens en ze willen ingrepen doen in het achterliggende weiland om de impact op de waterhuishouding te verhelpen.”

“Belang is niet veranderd”

“De andere aanpassing zijn klein en technisch van aard”, aldus De Coster. “Maar met de zorgen van de buurt en de impact op de natuur werd geen rekening gehouden. Bovendien hebben de talloze mobiliteitsproblemen in Mechelen het afgelopen halfjaar getoond dat je niet zomaar een groot aantal wagens vanuit het hele land kan aantrekken. Het belang voor onze natuur en leefomgeving is niet veranderd de afgelopen jaren, dus mogen ze zich opnieuw aan een hoop bezwaarschriften verwachten.”

Tijdens de twee voorgaande openbare onderzoeken kreeg Plopsa 359 bezwaarschriften. Een groot deel daarvan kwam via de website van De Groene Buffer. Via die website kunnen mensen een formulier invullen. Het wordt nadien in naam van die persoon ingestuurd. “Dat is nodig, want Plopsa houdt het openbaar onderzoek bewust tijdens de zomervakantie. Veel mensen zijn dan op reis of hebben andere dingen aan hun hoofd, waardoor ze anders geen bezwaar zouden indienen”, klinkt het.

De Coster herhaalt ook zijn vraag om in overleg te mogen gaan met de stad en Plopsa over het dossier. “Maar zelfs nadat we met een petitie 10.000 handtekeningen verzamelden, blijven ze weigeren om met ons te spreken.”