Nieuws Mechelen Actieplan om jongvolwassenen aan job te helpen

Actieplan om jongvolwassenen aan job te helpen

Actieplan om jongvolwassenen aan job te helpen

MECHELEN – Hoewel de Mechelse arbeidsmarkt het goed doet op het gebied van werkloosheid, zien we vooral onder kwetsbare Mechelaars tussen de 18 en 25 jaar, het aantal werkzoekenden toenemen. Mechelen heeft een ambitieus relanceplan klaar om de groep van jongvolwassenen maximaal te ondersteunen in hun zoektocht naar een passende opleiding en werk.

In het hele land zien we een stijgende tendens bij werkzoekende jongvolwassenen. Zo’n 40% van de leefloongerechtigden is momenteel jonger dan 25 jaar. De helft hiervan volgt nog studies, wat een goede zaak is.

“We hebben vastgesteld dat het voor bepaalde doelgroepen, vooral jongvolwassenen, moeilijker is om aan de bak te geraken dan vroeger. Zeker bij maatschappelijk kwetsbare jongvolwassenen zien we dit meer en meer. Iedereen moet kansen krijgen om te participeren aan de maatschappij. Als sommige doelgroepen hierbij moeilijkheden blijken te ondervinden, dan zullen wij ze ook extra ondersteunen”, aldus schepen van Economie, Ondernemen en Werk, Greet Geypen.

Om deze uitdaging het hoofd te bieden, heeft Mechelen een actieplan uitgewerkt
waar het de bedoeling is om zowel binnen de eigen organisatie aan talentontwikkeling te doen, maar ook om extern meer tewerkstellingskansen te creëren bij bedrijven en organisaties, dankzij een sterke samenwerking met lokale expertisecentra.

Stad Mechelen biedt nu al kansen aan jongeren uit kwetsbare gezinnen. “De ambitie van de stad is om hen zodanig te begeleiden dat ze op eigen benen kunnen staan. Dit door innovatieve werkingen uit te bouwen en gerichte samenwerkingsverbanden op poten te zetten. Anderzijds gaan we kijken waar we jongvolwassen intern ervaring kunnen laten opdoen. We versterken onze dienst Tewerkstellingsfacilitatie met extra handen om op maat te werken naar een gepaste opleiding en jobkansen. En we nemen als stad ook onze verantwoordelijkheid door intern, binnen onze afdelingen, tewerkstellingskansen te creëren”, zegt Gabriella De Francesco.

Door structurele samenwerkingsverbanden aan te gaan met lokale expertisecentra gaat de stad voor een krachtdadige synergie die een arbeidsmarktgerichte maar zeker ook mensgerichte aanpak vooropstelt. Er zijn drie partnerorganisaties: DUO for a JOB, Jobroad en Co-Searching.

DUO for a JOB koppelt werkzoekende jongeren met een migratieachtergrond aan 50- plussers via intergenerationele mentoring.

Co-Searching organiseert zowel thematische workshops rond werk zoeken als conversatiegroepen in functie van ervaringsuitwisseling op dit vlak. Door werkzoekenden samen te brengen zetten ze in op verbondenheid, het versterken van sollicitatie-skills en de autonomie van de deelnemers.

Jobroad helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een job door het organiseren van projectdagen waarbij ze werkzoekenden matchen met bedrijven uit hun netwerk.

“Deze drie organisaties hanteren een heel waarderende benadering, waarbij er vooral vertrokken wordt vanuit een geloof in de mogelijkheden en sterktes van de werkzoekende jongvolwassenen”, zegt Greet Geypen.

Reageer op dit bericht

Gerelateerde berichten

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.