Bedrijvenpark De Hulst Foto: Ward Bosmans

Bedrijvenpark De Hulst wil eigen waterstof produceren

WILLEBROEK - Montea, Quares en Toyota Material Handling slaan de handen in elkaar om van het Willebroeks bedrijventerrein De Hulst een voorloper te maken op weg naar CO2-neutraliteit. De bedoeling is om na te gaan hoe ze deze doelstelling kunnen bereiken door samenwerking op het vlak van hernieuwbare energie, mobiliteit en logistiek. Eén van de innovatieve ideeën is om zelf waterstof te gaan produceren.

MG Park De Hulst in Willebroek is nu al een van de meest duurzame bedrijvenparken van België. Maar Europa is in volle transitie naar een CO2-neutrale economie tegen 2050. Daarom zijn veel bedrijven bezig om hun CO2-voetafdruk te verkleinen. Dat kan bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen, door het voertuigenpark te vernieuwen met elektrische wagens, enzovoort. Daarnaast is elk bedrijf ook op zoek naar opportuniteiten om de hoge energiekosten te drukken.

De bedrijven op MG Park De Hulst in Willebroek vormen daar geen uitzondering op en zijn nu al koplopers op dat vlak. Met het project ‘H2ulst’ willen ze nog een stapje verder gaan. Het initiatief komt van Montea, Quares en Toyota Material Handling. Zij willen zo veel mogelijk bedrijven die actief zijn op MG Park de Hulst mee aan boord krijgen. Woensdagavond was er een infosessie voor die bedrijven waar de plannen uit de doeken werden gedaan.

 

Bedrijvenpark De Hulst
Foto: Ward Bosmans

Haalbaarheidsstudie

Volgens Mia Van Daele, manager bedrijfsontwikkeling en innovatie bij Quares, vraagt een complex ecosysteem zoals dat van MG Park De Hulst om een veelzijdige aanpak waarbij verschillende technologische oplossingen aangereikt worden, en waarbij de wensen en verzuchtingen van alle bedrijven zo veel mogelijk in acht worden genomen. “Montea, Quares en Toyota Material Handling hebben het initiatief genomen om met ondersteuning van de VUB en de interclusterorganisatie Flux 50/VIL/VLAIO een haalbaarheidsstudie te lanceren. Die studie heeft tot doel de mogelijke scenario’s voor de energietransitie van MG Park De Hulst te bestuderen en te optimaliseren. We zullen verschillende oplossingen bestuderen waaronder lokale hernieuwbare energieopwekking, lokaal geproduceerde groene waterstof, energieopslagsystemen, elektrische en waterstof voertuigen, zowel voor mobiliteit als voor interne logistiek.”