Nieuws Mechelen Stad Mechelen beperkt de financiële schade

Stad Mechelen beperkt de financiële schade

Stad Mechelen beperkt de financiële schade

MECHELEN – De stad Mechelen heeft het meerjarenplan in juni voor de vierde keer aangepast. De rekening van 2020 is hierin verwerkt. Dat houdt in de overheveling van onbenutte exploitatie-en investeringskredieten en de financiering van 2020 naar 2021. Ook enkele verhoogde extra investeringen en niet in het minste de impact en herstelmaatregelen inzake corona staan hierin centraal. De impact van corona bedraagt afgerond 8.000.000 euro voor Mechelen.

Dit komt onder meer door het relanceplan van de stad, maar ook door de minderinkomsten uit de opcentiemen van de aanvullende personenbelasting van 2.000.000 euro en de minderontvangsten uit parkeeropbrengsten 2021 van 1.400.000 euro.

Ook de herstelmaatregelen na corona hebben hun impact waar de focus vooral op handel en horeca is gericht. Dit betekent een minderinkomst van in totaal 1.543.000 euro door onder andere vrijstelling concessievergoeding, niet heffen van promotaks in 2021, minder belastingontvangst verblijf, film en sport.

“We zullen iets moeten inleveren om iedereen aan boord te houden. Daarnaast hebben we er in Mechelen voor gekozen om geen promotaks te heffen. In plaats van heffingen kiezen wij er als stadsbestuur voor om bijkomende financiële steun te bieden aan onder andere verenigingen, horeca en instanties, zodat we snel samen uit deze crisis komen”, zegt Koen Anciaux, de schepen van Financiën.

Ondanks de coronacrisis blijft Stad Mechelen investeren. Enkele belangrijke projecten die een grote meerwaarde bieden voor de leefbaarheid in de stad krijgen daarvoor het nodige budget aangereikt. Zo zal de herraming van het project de Vesten, waarbij de vesten worden heringericht leiden tot een bijkomend krediet van 2.650.000 euro. Ook komt er een uitbreiding van sportinfrastructuur. De restauratie van ’t Schipke, de werken aan de daken en schrijnwerk van Hof van Busleyden en de herbestemming van de Predikherenkerk worden een paar jaar sneller uitgevoerd dan initieel ingeschreven.

De lichte stijging van de totale schuld is onontkoombaar door alle steunmaatregelen die we hebben moeten treffen. Toch lukt het ons om de schade te beperken, terwijl we blijven investeren in de toekomst met belangrijke projecten voor de leefbaarheid van onze stad”, zegt de schepen van Financiën.  De totale schuld bedraagt na AMJP4  257.959.299 euro, wat 5.000.000 euro hoger is dan in AMJP3 (252.862.465 euro).  Maar dat is beduidend minder dan bij de start van deze legislatuur. Op 1 januari 2019 stond de totale schuld namelijk op 267.595.828.

Reageer op dit bericht

Sector
Onderneming
Personen

Gerelateerde berichten

Sector
Onderneming
Personen
Gemeente

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.