Willemen Groep krijgt gelijk van rechtbank

MECHELEN - De Mechelse bouwonderneming Willemen spande een zaak aan tegen de gemeente Middelkerke om de eenzijdige beëindiging van de overeenkomst voor de bouw van een nieuw casino aan te vechten. De rechtbank van Brugge velde vorige woensdag een vonnis waarin het Willemen over de volledige lijn in het gelijk stelt.

De gemeente Middelkerke besliste op 26 maart 2019 éénzijdig om de overeenkomst met het consortium Testerep (Willemen Groep) en ECK (Napoleon Games) voor de bouw van een nieuw casino stop te zetten. Willemen stapte daarop naar de rechter.

De rechtbank is van oordeel dat Willemen wel aan de contractuele voorwaarden voldeed. Er lag immers een definitief ontwerp voor het gebouw op tafel dat door de gemeente werd goedgekeurd en bovendien leverde de gemeente ook een uitvoerbare omgevingsvergunning af. Ook het argument dat Willemen nalatig zou zijn geweest door het project tijdelijk stil te leggen, veegt de rechter van tafel. Het project kende tot november 2018 een vlot en normaal verloop, maar de omstandigheden wijzigden door het aantreden van een nieuw gemeentebestuur.

Tom Willemen, CEO van Willemen Groep, zegt steeds het vertrouwen in zijn mensen te hebben bewaard en altijd te hebben geloofd dat hij gelijk zou krijgen. “Ik ben blij dat het gerecht bevestigt dat we als betrouwbare partner gehandeld hebben. Bovendien is het een belangrijk signaal naar rechtszekerheid, een waarde die wij hoog in het vaandel dragen. Als een nieuw bestuur zomaar op beslissingen en engagementen van eerdere besturen zou kunnen terugkomen, zou dat een belangrijk precedent geweest zijn voor openbare aanbestedingen en zou de rechtszekerheid op losse schroeven zijn komen staan.”

Door de eenzijdige verbreking heeft Willemen schade geleden die vergoed moet worden. De rechtbank stelde een gerechtsdeskundige aan die zes maanden de tijd krijgt om de hoogte van de schadevergoeding te bepalen.