Gentse haven

Enorme stijging: 3.000 openstaande vacatures in Gentse haven

Het aantal vacatures in het Vlaamse deel van North Sea Port is opgelopen tot 3.000, wat neerkomt op 60% meer dan zes jaar geleden. Dat blijkt uit een arbeidsmarktbevraging door Voka en de Vereniging van Gentse Havengebonden Ondernemingen (VeGHO).

Meer dan negen op de tien bedrijven geven aan dat ze de openstaande vacatures niet eenvoudig ingevuld krijgen. 70% van de havenbedrijven geeft daarom geen diplomavereisten meer op en amper 40% vraagt nog naar kennis van het Nederlands of relevante ervaring. De werkgevers werven nu voornamelijk op basis van attitude aan.

Bovendien gaan de havenbedrijven ook steeds vaker in het buitenland rekruteren. In 2017 gaf driekwart van de bedrijven aan enkel in Vlaanderen te zoeken naar werknemers, in 2023 is dat nog maar 43%. Rekruteringscampagnes richten zich vaker op Brussel (22%) en Wallonië (17%). 28% van de bedrijven zoekt elders in de Europese Unie (EU), in de eerste plaats in Nederland, en een vijfde kijkt zelfs buiten de EU.

"Modelvoorbeeld"

Ondernemersorganisatie Voka heeft voor het onderzoek in het eerste kwartaal van dit jaar zestig werkgevers in het Gentse gedeelte van North Sea Port ondervraagd. De sterke stijging van 1.900 vacatures in 2017 naar 3.000 in 2023 is voornamelijk het gevolg van de stevige pensioneringsgolf, maar ook van de groei van de betrokken bedrijven. De arbeidskrapte zet een rem op de uitbreiding van de activiteiten. Havenbedrijven hebben het vooral moeilijk bij het invullen van technische vacatures.

Het voornaamste pijnpunt volgens Voka is de gebrekkige opleiding van de kandidaten. Meer dan vier op de tien bedrijven geven aan niet tevreden te zijn over het technisch competentieniveau, de attitudes en de sociale vaardigheden van de schoolverlaters. Dit zet ongeveer de helft van de bedrijven aan om meer in te zetten op werkplekleren. Met 1.385 openstaande vacatures zijn operatoren nog steeds de meest gezochte profielen.

Om vacatures bij bedrijven in en rond het havengebied sneller ingevuld te krijgen, is begin dit jaar het grensoverschrijdende North Sea Port Talent opgericht. De haven, VeGHO en de stad Gent werken daarvoor samen met VDAB Oost-Vlaanderen en zijn Nederlandse tegenhanger UWV. Het initiatief, dat door Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) wordt gezien als "een modelvoorbeeld waar we vanuit Vlaanderen trots op zijn", gaat mogelijk nog dit jaar van start.