Foto: Belga Foto: Belga

Fluxys en fusiehaven Antwerpen-Brugge zetten schouders onder CO2-netbedrijf

Gasnetbeheerder Fluxys Belgium richt met de fusiehaven Port of Antwerp-Bruges en twee investeringsmaatschappijen van de overheid een nieuw bedrijf op. Fluxys c-grid, zoals het netbedrijf werd gedoopt, zal een pijpleidingennet uitbaten dat koolstofdioxide (CO2) zal transporteren.

Het netbedrijf moet het vervoer van de CO₂ tussen de belangrijkste industriële gebieden in ons land mogelijk maken en aansluiten op netten in de buurlanden. Tegen 2030 moet een aanzienlijk deel van de CO₂-emissies van de grootindustrie in ons land, waaronder de staalindustrie en de petrochemie, niet langer uitgestoten worden maar wel getransporteerd naar terminals in de haven van Antwerpen en Zeebrugge. Vandaar gaat de CO₂ naar opslagplaatsen zoals lege gasvelden onder de Noordzeebodem.

Het streefdoel is om tegen 2030 een CO₂-net uit te bouwen dat jaarlijks 30 miljoen ton kan vervoeren. Ter vergelijking: de totale CO₂-uitstoot van ons land bedroeg in 2021 111 miljoen ton.

Gasnetbeheerder Fluxys neemt met een belang van 77,5 procent de leiding op zich van het CO₂-netbedrijf. De haven Antwerpen-Brugge en de Waalse gemeentelijke investeringsmaatschappij Socofe hebben elk 10 procent, de federale overheidsholding SFPIM 2,5 procent.