Gents softwarebedrijf werkt voor mediagroep Al Jazeera

Wall-Street-Journal-Front-Page

Cheqroom, het jonge Gentse bedrijf dat is opgericht door Vincent Theeten en Henk Schepens, en dat een cloudapplicatie heeft ontwikkeld om op een betrouwbare manier waardevolle en dure materialen te beheren, breekt internationaal door. Sinds kort mag het grote namen uit de internationale mediawereld zoals Wall Street Journal, Al­Jazeera en Mashable aan zijn referentielijst toevoegen.

"In Europa en de Verenigde Staten bestaan er weliswaar al verschillende softwarepakketten voor materiaalbeheer, maar de meeste zijn niet cloudgebaseerd", zegt Henk Schepens. "Dergelijke dure applicaties zijn doorgaans niet gebruiksvriendelijk genoeg en maken het onmogelijk om snel te schakelen op belangrijke momenten. Ook een manuele aanpak in Excel is niet altijd handig en genereert bovendien vaak onbetrouwbare data."

Cheqroom zag een gat in de markt en merkt nu dat de applicatie om dure materialen permanent te tracken sterk op prijs wordt gesteld in de audiovisuele sector, en met name door productiehuizen, mediabedrijven en universiteiten die opleidingen in audiovisuele technieken aanbieden.

"Dat is niet onlogisch", zegt Henk Schepens, "want ook een eenvoudige camera kost al snel zo'n 25.000 euro. Permanent weten waar zo'n kostbaar materiaal zich bevindt, is dus geen overbodige luxe. Nog steeds ondervinden organisaties dagelijks problemen op gebied van planning, verlies, schade en zelfs diefstal. Dat is precies waar wij met onze applicatie op inspelen, want daardoor kunnen organisaties jaarlijks gemakkelijk enkele duizenden euro besparen."

Cheqroom neemt dit jaar ook deel aan het Go­Global programma van iMinds. Zo krijgt het de kans om voluit te mikken op verdere groei op de Amerikaanse markt.