Nieuws Oost-Vlaanderen Havenbedrijf Gent boekt 10,2 miljoen euro winst

Havenbedrijf Gent boekt 10,2 miljoen euro winst

Havenbedrijf Gent boekt 10,2 miljoen euro winst

havenHet Havenbedrijf Gent realiseerde in 2014 10,2 miljoen euro winst die voor het grootste deel voor de financiering van de nieuwe sluis wordt opzijgelegd. Met een daadkrachtig, maar voorzichtig financieel beleid bouwt het Havenbedrijf Gent een grote financiële onafhankelijkheid uit om de haven uit te baten. Dat blijkt uit de jaarrekening 2014 van het Havenbedrijf.

Het Havenbedrijf baat de haven van Gent uit. Het zorgt ervoor dat de schepen vlot en veilig de haven in- en uitvaren, dat bedrijven zich in het havengebied vestigen en dat hiervoor concessies worden uitgegeven. Het investeert in de nodige haveninfrastructuur en staat in voor het onderhoud ervan. Bovendien verzorgt het Havenbedrijf de promotie van de haven. Om deze opdrachten te vervullen, is het van belang dat het Havenbedrijf een financieel gezond bedrijf is.

De bedrijfsopbrengsten stegen in 2014 met 0,3 miljoen naar 36,4 miljoen. Het Havenbedrijf heeft 2 grote inkomstenbronnen: concessies en havenrechten.

Concessies zijn de opbrengsten uit het verhuren van gronden aan bedrijven. Het Havenbedrijf Gent is immers eigenaar van een derde van het havengebied. Deze concessies zijn goed voor 17 miljoen euro en maken 37% van de opbrengsten uit.

De havenrechten die zeevaart en binnenvaart betalen voor het gebruik van de haveninfrastructuur zijn de tweede grote inkomstenbron. Deze havenrechten omvatten 35% van de opbrengsten, goed voor 16,1 miljoen euro.

De haven van Gent registreerde in 2014 een totale goederenoverslag van 47,7 miljoen ton, wat 1% minder was dan het jaar voordien.

 In 2014 bedroegen de bedrijfskosten 35 miljoen euro, een stijging van 7%. De kosten bestaan hoofdzakelijk uit personeelskosten (36% van de totale kosten), afschrijvingen op vaste activa en voorzieningen voor onder meer grote infrastructuurwerken (31%) en diensten en diverse goederen zoals het onderhoud van de haveninfrastructuur (26%).

Het boekjaar 2014 sluit af met een winst van bijna 10,2 miljoen euro (2 miljoen euro minder dan in 2013). De wettelijke reserve bedraagt 508.000 euro. 9,6 miljoen euro wordt gereserveerd voor de reeds overeengekomen medefinanciering van de bouw van de nieuwe sluis in Terneuzen. Het Havenbedrijf staat immers in voor 15% van de totale Vlaamse bijdrage voor de sluis. Het heeft op twee jaar tijd 14,8 miljoen euro reserve opgebouwd voor de sluisbijdrage.

“Het Havenbedrijf zet in op continuïteit en duurzame groei van de haven en de activiteiten”, zegt CEO Daan Schalck. “Als gebiedsbeheerder van de Gentse haven streeft het geen winstmaximalisatie op zich na. Door een jarenlang voorzichtig financieel beleid heeft het Havenbedrijf Gent een sterke financiële draagkracht opgebouwd. Hierdoor heeft het een grote financiële onafhankelijkheid om de opdrachten als uitbater van de haven te realiseren.”

Het Havenbedrijf is voorzichtig omwille van de commerciële en grote infrastructurele uitdagingen. Het verwacht in de toekomst minder subsidies van de Vlaamse overheid voor infrastructuurwerken. Ook voor de begeleiding van de scheepvaart worden er minder subsidies verwacht.

Door de winstreservering (9,6 miljoen voor de nieuwe zeesluis) kan het Havenbedrijf de financiële draagkracht wel op peil houden. Hierdoor kan het in de toekomst verder participeren in de uitbouw van het havengebied en in de infrastructuur voor de havengebruikers en de bedrijven.

 

Reageer op dit bericht

Gerelateerde berichten

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.