BKOSINTJOZEF (28b)-min

Kerk wordt buitenschoolse kinderopvang 

EEKLO/GENT - Aan het begin van de herfstvakantie stelden de Stad Eeklo en de werking van de Buitenschoolse Opvang de nieuwe kinderopvang ‘@bij’ voor. “Het resultaat mag gezien worden, een parel van een kinderopvang, met zekerheid de mooiste van Vlaanderen”, aldus de trotse schepen Ann Van den Driessche. Ook de Claraparochie is verheugd dat de ontwijde Sint-Jozefkerk mede dankzij het Gentse DENC!-STUDIO een zinvolle herbestemming kreeg mét bovendien een sociale functie.

De Stad Eeklo schreef in 2017 een wedstrijd uit in de zoektocht naar een ontwerper die een buitenschoolse kinderopvang wou onderbrengen in de Sint-Jozefkerk. Meer dan vroeger hebben kinderen nood aan een warm nest, een thuishaven, een plek van rust maar ook een plek die uitnodigt tot actie, experimenteren en exploratie. Een gebouw moet kinderen de gelegenheid geven om al hun persoonlijke competenties te ontwikkelen. De uitdaging was om al deze diverse activiteiten en sensaties een plek te geven in respect tot het erfgoed. Het Gentse Denc!-Studio werd als laureaat aangeduid.

Omkeerbare interventie

Omdat we niet alleen erven van zij die ons zijn voorgegaan; maar op onze beurt opnieuw zullen nalaten aan volgende generaties, kozen we resoluut voor een omkeerbare interventie. Dit betekent dat er allen tijde ook nog een stap teruggezet kan worden. De nieuwe functie is het resultaat van een acute behoefte die op termijn mogelijks weer zal evolueren. Daarom is het volgens ons onverantwoord om het gebouw door harde, dure ingrepen definitief te veranderen. We zijn slechts ‘te gast'”, aldus Bart Cobbaert, zaakvoerder van Denc!-Studio.

Zo bleven de hellende vloer en betonnen zitbanken behouden in plaats van afgebroken. Ter creatie van de nieuwe leef- en bewegingsvloeren werden de betonnen banken afgedekt met een houten structuur, die ten allen tijde terug kan worden weggenomen. Cobbaert: “We bouwen in het bestaande gebouw als het ware een fors meubel. De ruwbouw is, op twee plaatsen na, niet aangepast.”

Zuinig en conform alle normen

De herbestemming bracht heel wat uitdagingen met zich mee. Zo dienen kinderdagverblijven te voldoen aan verschillende eisen waaronder hogere temperaturen, voldoende ventilatie en lichtniveau’s. Bijkomend onderschreef de stad Eeklo het burgemeestersconvenant en beloofde het hiermee 40% minder broeikasgassen uit te stoten tegen 2030. Het wedstrijdbestek stelde die doelstelling nog zo’n 10 jaar scherper. De verbouwing moest nu reeds voldoen.

“De buitenmuren werden nageïsoleerd, het dak kreeg een warme muts en het buitenschrijnwerk werd vervangen door een thermisch hoogwaardige versie”, vertelt Cobbaert hoe ze aan deze eisen tegemoet kwamen. “Ten slotte kreeg het gebouw nieuwe verlichting, een balansventilatie, een warmtepomp verwarming en een PV-installatie voor hernieuwbare energieproductie. In functie van een grotere sanitaire afname werd bovendien voorzien in extra regenwateropvang en -recuperatie. Het gebouw kijkt zijn nieuwe toekomst dus zuinig tegemoet.”