Nieuws Oost-Vlaanderen Nieuw wetsontwerp moet administratieve lasten voor kmo verlichten

Nieuw wetsontwerp moet administratieve lasten voor kmo verlichten

Nieuw wetsontwerp moet administratieve lasten voor kmo verlichten

akpDe ministerraad heeft op  voorstel van minister van economie Kris Peeters, van minister van justitie Koen Geens en van minister van financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd die tot doel hebben de Europese richtlijn betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen om te zetten in Belgisch recht.

Het gaat om de Europese richtlijn 2013/34/EU en de omzetting in Belgisch recht zou concreet de administratieve lasten van de kmo moeten verminderen, terwijl de verplichting tot publicatie van de jaarrekening blijft behouden. Tegelijk  blijft ook de beschikbaarheid van bepaalde nuttige informatie behouden, met respect voor het only once-principe.

Naar aanleiding van de omzetting van de richtlijn worden onder meer de drempels voor de kleine vennootschappen en voor de verplichting tot opstelling van de geconsolideerde jaarrekening gewijzigd, wordt een nieuwe subcategorie van kleine vennootschappen ingevoerd, met name de microvennootschappen, worden de toelichtingsvereisten voor kleine vennootschappen vereenvoudigd en worden een aantal nieuwe verplichtingen ingevoerd inzake het verslag van betalingen aan overheden.

Er worden ook aanpassingen doorgevoerd wat betreft de informatie die wordt meegedeeld aan de algemene vergadering van kleine vennootschappen die een ondernemingsraad hebben en de neerlegging van de sociale balans bij de Nationale Bank van België door kleine vennootschappen in de zin van het Wetboek van vennootschappen.

In het Wetboek van economisch recht wordt bovendien een bepaling opgenomen om de toepassing te verduidelijken van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de vorm, de inhoud, de controle en de neerlegging van de jaarrekening en het jaarverslag op bepaalde ondernemingen die niet geviseerd worden door het Wetboek van vennootschappen. De ontwerpen worden nu voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

 

Reageer op dit bericht

Gerelateerde berichten

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.